Levanger ungdomsskole er planlagt som et helhetlig nærmiljøanlegg. I tillegg til å være et aktivitetsområde i skolehverdagen skal det være tilgjengelig for mest mulig bruk utover skoletiden.

Nærmiljøanlegget skal være åpent og tilgjengelig, og invitere til bruk på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Det er særlig tilrettelagt for spontan og egenorganisert fysisk aktivitet med fokus på progresjon, flerbruk og fysisk lek, samtidig som det skal fungere som en sosial møteplass. Derfor er kunstgresset uten bestemt oppmerking, slik at man får ulike aktiviteter og brukere av banen. En bølgende betongløper inviterer til sykling og løping så vel som skating. Det lekne amfiet fungerer som en sosial møteplass. Lekelandskap, scene og uteklasserom har flott utsikt over elven. Trimpark, ferdighetsløype og hinderløype har en sentral plassering i skolegården.Med tanke på stedets klima, er det tilrettelagt for ly og le i kombinasjon med fysisk aktivitet for å stimulere til å gå ut i friminuttene. Planen var å skape interaksjon mellom elevene uavhengig av aktivitetsnivå. I leskuret er det rom for å «henge» uten å være i aktivitet, trene eller spille bordtennis.

Video av anlegget og byggeprosessen over et år: https://www.t-a.no/nyheter/article11456297.ece

English summary
Levanger high school is planned to be a place in the local community, where the design encourages varied and exciting activities for children and youth with different needs and skills, both during and after school hours. The school is meant to be a meeting point where the activity is not perceived as exercise, but something fun.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Levanger kommune, Nord-Trøndelag

Oppdragsgiver: Levanger kommune v/Håvard Heistad, Svein Roger Troset, Kjersti Nordberg

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013–2015

Areal/størrelse: 23 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 27 mill. kr

Prosjektansvarlig: Svein Roger Troset, Levanger kommune

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karoline Storihle Ødegård, Jon Christian Dannevig MNLA

Entreprenør: FuglesangDahl AS

Anleggsgartner: Kjell Lian AS

Arkitekt: div.A arkitekter

Priser i konkurranser: Forbildeanlegg i Gode idrettsanlegg – www.godeidrettsanlegg.no

Annet: Fotograf: Levanger kommune og Karoline Storihle Ødegård.

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Levanger Ungdomsskole 2
  • Levanger Ungdomsskole 3

Liknende prosjekter