Oslo kommune oppgraderte deler av Holmenkollveien og Hospitsveien til Ski-VM i 2011. Veiene fungerer som hovedvei og samlevei til rekreasjonsområder med aktiviteter av internasjonal, nasjonal og regional karakter.

Veiene ble breddeutvidet med ensidig fortau, dette førte til lange strekk med støttemurer. Målet var å lage et helhetlig, solid og enkelt murkonsept som vil fremheve veiene på en vakker måte for fremtiden. Det ble brukt naturstein fra Karmøy på samtlige murer. Utrykket på murene er lik, men oppbyggingen forskjellig. Det er bygget rene natursteinsmurer og forblendingsmurer, samt murer som fungerer som kjøresterkt rekkverk og som fundament for støyskjermer. Det er utført tilpasninger til eksisterende avkjørsler for å forbedre stigning, sikt og utkjøring fra eiendommene.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten (tidligere samferdselsetaten)

Byggeår: 2010

Areal/størrelse: 1300 m (sammenlagt lengde på veiene)

Kostnad inkl. MVA: Totalt ca. 70 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Gabriele Kozderka Røkenes, Synne Friberg og Hilda Øfsthus, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (oppdragsledelse)

Entreprenør: Martinsen og Duvholdt (Holmenkollveien), Østlandske vei og betong (Hospitsveien)

Underleverandører: Karmøy naturstein/Skude mur (Murleveranse/oppføring)

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • IMG_7564_HR
  • IMG_1280_kroppet og avlangt
  • IMG_7864_HR

Liknende prosjekter