Peter Egges plass er et godt skjermet byrom sentralt i Trondheim. Den direkte tilkoblingen til hovedbiblioteket i byen gjør plassen til et attraktivt sted for barnefamilier og er utpekt til «barnas torg» i byromstrategien for byen.

Det var en viktig forutsetning at dette ikke skulle være en tradisjonell lekeplass, men et bytorg tilrettelagt både for barn og andre besøkende, i alle aldre. Plassen har en kompleks, irregulær form; et plassrom med et mangfold av fasader, byggehøyder og takformer rundt. Bård Breiviks steinskulpturer har preget byrommet siden slutten av 1980-tallet. Åtte sorte steinplater, vannfontenen, skulpturene «Munken» og «Nonnen» og et par frittstående skulpturer på plassen, er gjenbrukt i det nye anlegget. Pga. arkeologiske verdier i grunnen har det vært sterke begrensninger når det gjelder graving og tiltak som kan endre jordstruktur som f.eks. drenering og planting av trær. Begrensningene har vært viktige føringer for utformingen av uteanlegget. 

Hovedmaterialet på plassen er storgatestein med noe innslag av skifer. Dette for å bygge opp under tanken om et tradisjonelt eldre «selvgrodd» bytorg. For å ivareta krav om universell utforming er det lagt skåret storgatestein i gangarealene med renner på hver side, som fungerer som overvannsrenner og ledelinjer. Sammen med den eksisterende fontenen danner Lekegrinda og Huskestua de tre hovedelementene på torget. Lekegrinda, en stor sirkelbenk med integrert lys, omfavner de sorte steinskulpturene og danner et sentralt punkt på torget. Her kan større grupper samles til felles lek eller lesegrupper. Huskestua er et større lekeelement med tak, utført i limtre med lyssatte polykarbonatplater. Her henger både tau, hengekøyer og hoppestokker i taket. Huskestua vil i tillegg til å gi ly og lys fungere som et sted å leke/klatre eller henge/slenge. 

 

Peter Egge’s square is located centrally in Trondheim and is named “The children’s square” by the municipality. It was a prerequisite that the square should accommodate both children and visitors of all ages. Peter Egge’s square has a complex and irregular shape, surrounded by tall buildings and facades. It’s existing eight stone elements, the fountain, and a couple of sculptures has been preserved and reused as part of the new square. 

The main material for the pavement is cobblestone with some elements of slate stone. Universal design has been implemented into the project through use of cut cobblestone on walkways with gutters on each side, which also serves as guidelines for the visually impaired. Lekegrinda and Huskestua together with the existing fountain are the three main elements in the square, where children can come to play, climb, swing, read or just meet up to hang out. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Koteng Eiendom AS og Trondheim kommune

Byggeår: 2019–2021

Prosjektperiode: 2016–2021

Areal/størrelse: Ca 1,5 daa

Prosjektansvarlig: Christine Gjermo MNLA

Landskapsarkitekt: Pir 2 Oslo AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christine Gjermo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger-Lill Eikaas, Nuno Almeida, Juan Berasategui, alle MNLA, Ole W. Høiem

Rådgivere/konsulenter: Light Bureau v/Arve Olsen, Christina Haraldseth (belysning) Dipl.-Ing. Florian Kosche AS v/Mattia Carioti (RIB)

Anleggsgartner: BN Entreprenør AS

Arkitekt: Harald Thaulow og David Sanchez

Annet: Foto Matthias Herzog, Visualis images

Pir 2 Oslo AS

  • PeterEggesplass5
  • PeterEggesplass1
  • PeterEggesplass2
  • PeterEggesplass3
  • PeterEggesplass8

Liknende prosjekter