Oppdraget startet med en registering av tilstanden til dagens stitråkk, i traseen for den historiske strandvegen mellom Oscarshall og Frognerkilen.

Denne registreringen samt en kulturhistorisk rapport (NMBU og Norsk Folkemuseum) var grunnlag for skisseprosjektet med konseptplan for å gjenskape den historiske strandveien fra slutten av 1850-tallet. Området har interessant biologi, botanikk, geologi og kulturhistorie, og det har derfor vært utfordrende arbeid.

Delområde G og H ble ferdigstilt vinteren 2015/2016. Det er bygd bordgang gjennom en fuktig takrør-eng, gjennom en tett og ulendt krattskog og videre brygge langs en fjellknaus fram til Frognerkilen båthavn. Langs båthavna fortsetter stien som en gruset sti med forbindelse til gangvegsystemet i området og starten på strandpromenaden i Oslo. Området ved båtforeningen er også rustet opp med nye støttemurer, møblering og stor, etterlengtet sykkelparkering.

Det arbeides med delområdene A og B høsten 2016. Her skal den historiske «Thulstrupbryggen» oppstå i sin tidligere prakt. Steinmurene blir resatt og trebrygga der ferja tidligere la til, skal gjen­skapes. Resterende delområder vist på konsept­planen er rammesøket høsten 2016.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Jan Vaaje

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås MNLA, Johan Østengen, Patrick Kruse, Kjersti Bjerke Hagen MNLA, Kaia Schjeldsøe Berg MNLA

Rådgivere/konsulenter: Høyer Finseth AS (RIB), Geovita as (RI-geoteknikk)

Entreprenør: Steen & Lund AS og Atlant

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • L1020204
  • L1020233_red
  • Konseptplan

Liknende prosjekter