Høgskulen på Vestlandet, Bergen (HVL) ligger på Kronstad ved Inndalsveien. Stedet var tidligere verkstedsområdet til NSB og fem av de gamle byggene som sto på området er transformert til en del av høgskoleanlegget. 

Byggetrinn 1 sto ferdig i 2014 og omfatter i tillegg til bygningsmassen atkomst/vare-levering og nedkjøring til parkeringskjeller, idrettsanlegg og uteareal. Asplan Viak deltok i prosjektgruppen som vant designkonkurransen og som videre detaljprosjekterte og fulgte opp i byggefasen. Anlegget fikk Statens byggeskikkpris’ hederlig omtale i 2015 og Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris i 2014.

K2 (byggetrinn 2) er realisert i 2020 med Kruse Smith som totalentreprenør. L2 Arkitekter har prosjektert det nyeste bygget på Campus. Asplan Viak har prosjektert utomhusanlegget, tilkomst og tilknytningen til bybanens anlegg mot Haukeland. Anlegget framstår nå som en komplett campus, med Kronstadplassen som det sentrale torget. I tillegg fungerer prosjektet som et sentralt uteområde for bydelen og bebyggelsen rundt campus.

 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen is located at Kronstad by Inndalsveien. The area was previously used by the Norwegian State Railway and five of the old buildings are integrated into the new university facility, designed by L2 Architects.

Asplan Viak designed the outdoor facility, the access, and the connection to the light rail facility towards Haukeland. The Campus is now complete with Kronstadplassen as the central square. It also works as the central outdoors area for the district and the buildings surrounding Campus. 

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Bergen, Kronstad

Oppdragsgiver: L2 Arkitekter og Statsbygg v/Lars Christian Gomnæs

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: Ca. 14 daa

Prosjektansvarlig: Anna Wathne MNLA (oppdrags- og prosjekteringsleder)

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Arnljotsdatter Austad, Charlotte Hvidevold Hystad, Magdalena Zamojska-Szlezak, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (RIVeg)

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Jans Hageservice AS

Arkitekt: HLM arkitektur og Cubo arkitekter (Byggetrinn1), L2 Arkitekter (K2)

Idé/initiativtaker: Statsbygg

Priser i konkurranser: Statens byggeskikkpris Hederlig omtale 2015. Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014.

Asplan Viak AS, Bergen

  • DSC_3025
  • DSC_3067
  • DSC_3087

Liknende prosjekter