Agraff har gjennomført fire Nasjonale Turistvegprosjekter i Lofoten.

I Nusfjord, et lite fiskevær oppført på UNESCOs liste, har en ny bussoppstillingsplass for å håndtere all trafikk i forbindelse med turistbesøk blitt etablert. På moreneryggen over til Reine, ett av Lofotens mest populære fotopunkt, er det etablert en 200 meter lang fotgjengerklave som følger moreneryggens terrengbevegelser. Her kan turistene nyte utsikten i ro og mak, samtidig som trafikken flyter forbi. På Storvågan, i nærheten av Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet, er det anlagt en midlertidig gruslagt og tilsådd parkeringsplass. Ved Vågan kirke/Lofotkatedralen har Agraff jobbet med ny parkeringsplass, adkomst til kirkeplatået og opprusting av kirkeparken. For at parkeringsplassen skal oppfattes som en naturlig del av landskapet er den delt opp i sirkler med bjørketrær, som bryter den harde asfaltflaten og minsker inntrykket av strenge linjer.


Foto
1. Reinehalsen. 200 meter lang utsiktsklave mot Reinepanoramet, et av Lofotens mest fotograferte motiver.
2. Vågan kirke, Lofotkatedralen. Parkering og bussoppstilling.
3. Storvågan. Tilsådd parkeringsplass for Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet.
4. Nusfjord. Benk i stor steinblokk.
5. Nusfjord. Detalj av mur.
6. Vågan kirke, Lofotkatedralen. Sti i kirkeparken.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Reinehalsen, Nusfjord, Vågan Kirke og Storvågan, Lofoten

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Nord

Byggeår: 2006-2007

Prosjektperiode: 2001-2007

Areal/størrelse: Totalt ca. 20 daa

Kostnad inkl. MVA: Totalt ca. 12 millioner kr.

Prosjektansvarlig: Agraff AS v/Jan Løvdal

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Jan Løvdal, Christine Gjermo, Line Ramstad, alle MNLA og Hilde Bøkestad MNAL

Rådgivere/konsulenter: Myklebust AS: RIB

Entreprenør: Rasmussen Anlegg AS (Nusfjord), Mesta AS (Vågan Kirke, Storvågan, Reinehalsen)

Samarbeidspartnere: Konseptutvikling Reinehalsen i samarbeid med Jarmund/Vigsnæs Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Nusfjord: Tildelt Lofotpostens kaktus for ubegripeligheter

Agraff Arkitektur AS

  • nasjonaleturistvegerlofoten2009-02
  • nasjonaleturistvegerlofoten2009-03
  • nasjonaleturistvegerlofoten2009-04
  • nasjonaleturistvegerlofoten2009-05
  • nasjonaleturistvegerlofoten2009-06

Liknende prosjekter