Østerås skole er en rehabilitert skole for ungdomstrinnene. Det er satt av store områder til utendørs gymnastikk, friidrett og fritidsaktiviteter. Her er det 60-metersbane, kulegrop og lengdegrop. For mer uformell aktivitet er det anlagt bane for streetbasketball, oppmerking for slåball, samt kunstgressbane.

I en skjermet del av skolegården er det lagt opp til en roligere sone med en stor gressflate som omkranses av buskvegetasjon. I denne delen av skolegården er det også en sandvolleyballbane. Sammen skal uteanlegget gi variasjonsmuligheter til elevene. Målet er at skolens uteområde skal tiltrekke ungdom også på kveldstid, og at utstyret i skolegården inspirerer til fysisk aktivitet.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Østerås, Bærum kommune

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: Sommer 2008- vår 2009

Areal/størrelse: ca. 14 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 4,2 mill. kr. eks. mva

Prosjektansvarlig: Bærum kommune v/Olav Børslett

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): In Situ as v/ Åsa Hjorth og Maria Thøgersen Eide, begge MNLA

Anleggsgartner: ISS landscaping/Skaaret landskap as

In Situ AS

  • osterasungdomsskole-2
  • osterasungdomsskole-3
  • osterasungdomsskole-4

Liknende prosjekter