Når trailerne om et tiår eller to skal levere eller hente varer på Coops nye hovedlager ved Garder­moen, har naturen overtatt i alle ytre områder - igjen! Coops nye hovedlager på Østlandet er et digert nærings­bygg med en grunnflate på 51 000 m². Tomta langs E6 er på totalt 192 dekar med 71 daa kjøre- og parkeringsareal og 70 daa grøntområder.

Området for Gardermoen Næringspark har svært verdifulle sandforekomster i grunnen. De driv­verdige massene ble fjernet før bygging. Dette medfører at tomta ble liggende nedsenket i forhold til veianlegget. Før hele næringsparken er utbygd og et sammenhengende overvannsystem for oppsamling er på plass, må de enkelte eiendommene fordrøye og infiltrere alt overvann på egne arealer. Ved store nedbørsmengder er det tilrettelagt for oppsamling av alt overvann i inntil 3 m dype dammer.

Det ytre grøntanlegget, som omfatter alt av skråninger og områder for oppsamling av overvann, opparbeides som grasbakke og det tilrettelegges for naturlig innvandring av lokale arter over tid. Arealene nærmest bygget vil bli klippet og flatene er beplantet med grupper av lokale treslag. Fra parkerin­gen og opp til hovedinngangen er det plantet en rekke furutrær.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Ullensaker, Akershus

Oppdragsgiver: Coop Norge SA

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 192 daa

Prosjektansvarlig: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Hallgeir Wik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jon-Olav Haugstulen og Robert Norris, begge MNLA

Entreprenør: GSE Norway AS

Anleggsgartner: Nordby Maskin AS

Arkitekt: AK83 Arkitekter A/S og Arkitektene Astrup og Hellern AS

Annet: Foto: Tove Lauluten

bar bakke landskapsarkitekter as

  • 1 COOP hovedlager - Tove Lauluten__DSF2034_PRINT-300dpi
  • 3 COOP hovedlager - Tove Lauluten__DSF2042_PRINT-300dpi
  • 4 COOP hovedlager - Tove Lauluten__DSF2029_PRINT-300dpi
  • 5 COOP hovedlager - overview - view from 3Dmodel

Liknende prosjekter