Oslofjord Convention Center ligger i Stokke i Vestfold og er en av Europas største konferansedestinasjoner. Som del av Oslofjord Convention Center inngår en ny idrettshall og et utendørs idretts- og aktivitetsanlegg.

Et badeanlegg er også en del av prosjektet, men ennå ikke realisert. I tillegg til adkomst og parkering, består uteanlegget av en stor forplass i tilknytning til idrettsarenaen og et grønt og frodig parkområde med en aktivitetspark. Forplassen er utformet for å håndtere store arrangementer, og består av en åpen plass med møblering og beplantning i randsonen. Parkområdet har en mindre skala og danner en fin ramme rundt bebyggelsen. Parken tilbyr varierte aktivitetsmuligheter for barn og ungdom og består av et stort område med klatrelek, to store klatretårn, parkour, trampoliner og et skateanlegg. 

Aktivitetsparken ligger på et terrassert terreng langs idrettshallen. Trær og annen vegetasjon bidrar som romdannende elementer og gir en god overgang mot tilgrensende kulturlandskap og naturområder. Vegetasjonen i parken er inspirert av kystvegetasjonen i Vestfold. 

---

The Oslofjord Convention Center in Vestfold is one of the largest conference destinations in Europe. The Conference Center includes a new sports arena with an outdoor area for sports and other activities. A large plaza is situated in front of the sports arena, designed to manage large arrangements, and consists of an open space with seating and vegetation along the edges. The outdoor area is dominated by a large green area with different activity-zones for youth and children, with climbing nets, parkour, trampolines, and skating rinks. Trees and other vegetation make a good spaciousness and give the park a good connection to the surrounding landscape. 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Sandefjord, Vestfold

Oppdragsgiver: Oslofjord Property AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 39 daa

Kostnad inkl. MVA: 23 mill. kr

Prosjektansvarlig: Trygve Steiner Nilsen

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Brinchmann Njarga MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Simon Kristoffer Blix

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS, Conturo

Entreprenør: ILC Construction AS

Anleggsgartner: ILC Construction AS

Underleverandører: Maxplay

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter (idrettshall) og Asplan Viak AS (badeanlegg)

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • 02_OslofjordArenaAktivitetspark_FotoAseHolte
  • 03_OslofjordArenaAktivitetspark_FotoAseHolte
  • 04_OslofjordArenaAktivitetspark_FotoAseHolte
  • 05_OslofjordArenaAktivitetspark_FotoAseHolte

Liknende prosjekter