Bispehaugen skole ligger som et landemerke i bybildet, med utsikt over Trondheim by.

De gamle bygningene, oppført i perioden fra slutten av 1800-tallet til 1920, er plassert i et rutemønster som er typisk for denne bydelen. Bygningene danner vegger rundt et halvåpent uterom som utgjør skolegården. 

Prosessen med oppgradering av skolegården startet med en mulighetsstudie for å kartlegge eksisterende situasjon, der formålet var å vurdere gjenbruk og rehabilitering. Uteanlegget skal framheve bygningenes og stedets karakter, uten å konkurrere. En gammel fredet paviljong har fått nytt liv med attraktivt innhold og belysning. Balanse mellom gjenbruk og nytt skaper både spenning og tilhørighet. Det er lagt vekt på trygghet, gjennom belysning og åpenhet. Tydelig soneinndeling etter alder, bruk og interesser har vært viktig, samtidig som fleksibiliteten i anlegget ivaretas. Etter rehabiliteringen fungerer Bispehaugen som en attraktiv skolegård, samtidig som det er blitt et populært nærmiljøanlegg.
 

Built in the late 19th century, Bispehaugen School is a landmark in Trondheim’s cityscape. The semi-enclosed school grounds were the subject of a feasibility study which investigated reuse and rehabilitation. During the following design process special attention was given to highlighting existing qualities and character; a play of old and new sparks curiosity while preserving the spirit of the place. The result is a series of attractive, safe, flexible yet delimited outdoor areas which meet a variety of uses, ages and interests.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune v/Kristin Vennatrø

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2017–2018

Areal/størrelse: 6,2 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 6,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Norconsult, Trondheim, avd. Plan og Arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjellaug Jule, oppdragsleder og fagansvarlig

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thomas E. Alstad, Vigdis Rishaug og Roy Hesjedal

Entreprenør: Din Gårdsplass AS, Trondheim

Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS, Trondheim

Samarbeidspartnere: RIVA, RIE, RIB, GEO (internt i Norconsult)

Norconsult Norge AS, Trondheim

  • Bispehaugen 1
  • Norconsult_Bispehaugen skole_LARK_14

Liknende prosjekter