Arbeidet med Jomfruland nasjonalpark ble igangsatt 2013 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Telemark har hatt ansvaret for å utarbeide «Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder. Verneforslag med konsekvensutredning. Høring 2015». Asplan Viak har hatt ansvaret for utarbeidelse av flere av rapportene som ligger til grunn for verneforslaget.

Bruksanalysen er det mest omfattende prosjektet og beskriver ferdsel, ulike bruksformer, omfang av bruk og potensielle konflikter ved etablering av nasjonalpark. Brukermedvirkning har stått sentralt med gjennomføring av dagsamlinger, arbeidsverksteder og nettbasert spørreundersøkelse, der fler enn 600 personer har deltatt.

Jomfruland og Stråholmen inngår i den store Ra-avsetningen. Øyene består i hovedsak av løsmasser, og skiller seg i betydelig grad fra det øvrige skjærgårdslandskapet. De delene av Jomfruland og Stråholmen som inngår i verneforslaget er i stor grad vurdert som landskap av nasjonal verdi.

I konsekvensutredningen for Jomfruland er det gjort rede for konsekvensene av formål nasjonalpark med hensyn på temaene landbruk, ferdsel og bruk, bygge- og servicenæring, kunnskapsformidling og attraksjonskraft.

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektansvarlig landskapsarkitekt: 

Prosjektgruppe: 

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Kragerø, Telemark

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Telemark

Prosjektperiode: 2014 -2015

Areal/størrelse: 124 965 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørg Wethal og Aud Wefald begge MNLA

Prosjektgruppe: Biolog Rune Solvang, undersjøisk landskap v/Ivar Johan Jansen og 3D-illustrasjoner v/landskapsarkitekt Paal Grini, Kart og illustrasjoner v/Gina Berge

Annet: Bruksanalyse, landskapsanalyse, undersjøiske landskap, viktige, sjøfuglområder, konsekvensutredning

Asplan Viak AS, Skien

  • 2_Strandeng-på-Stråholmen_Anette-C.-Nilsen
  • 3_Landbruk,-ferdsel-og-bruk_Stråholmen_2
  • 4_Arbeidsverksted-Stråholmen_Fylkesmannen-i-Telemark
  • 5_Utsnitt_3D-Jomfruland-nasjonalpark_Asplan-Viak

Liknende prosjekter