Livet langs elvebredden har alltid vært en av identitetsmarkørene til Fredrikstad by og økonomi. Utvikling av den moderne byfergen har vært en viktig milepæl for å tilgjengeliggjøre større områder langs elvebredden, og å knytte områdene til sentrumsutviklingen.

Bydelen Gressvik er et av de første slike områder som har blitt transformert fra utilgjengelig industriområde til attraktivt, sentrumsnært bomiljø. Bruket Brygge har fått en viktig rolle som det første boligprosjektet ved elvebredden på Gressvik. Boligprosjektet er utgangspunktet for fornyelse av denne bydelen, der elven skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne. 

Tilgangen til vannet, både fysisk og visuelt, benyttes for å løfte bydelen. Ved å skape en offentlig promenade langs elvebredden dannes utgangspunktet for bydelens videreutvikling, med Byfergekaia som nærmeste nabo og midtpunkt. Stedets historie har vært en viktig referanse med tanke på å skape et moderne trehusmiljø med en småskala, åpen struktur. 

Prosjektet består av en transformasjon av det historiske industriområdet«Bruket», en offentlig tilgjengelig elvepromenade og en sentralakse som knytter disse sammen via et felles gårdsrom. I tillegg etableres gårdstun for hver enkelt bygning. Gårdstunene er mer private, med frodige passasjer for opphold og lek. En forskyvning av husene gjør at alle gårdstunene er koblet visuelt til elverommet. Slik ivaretas vannet som et sentralt og gjennomgående element. 

Et viktig grep har vært å trekke det frodige og myke elvelandskapet inn i et sentralt felles gårdsrom for lek, opphold og andre fellesfunksjoner. Bryggeplassen midt på elvepromenaden fungerer som et amfi og bidrar til å styrke tilgjengeligheten mellom elvepromenaden og Bruket Brygge. I forlengelse av trekonstruksjonen er det koplet på en flytebrygge som gjør vannet tilgjengelig for alle. Bruket Brygge har i løpet av kort tid blitt en populær destinasjon i området og en kick-starter for transformasjon av bydelen Gressvik.  

---
Life along the river has always been key to Fredrikstad’s identity and economic way of life. After establishing modern and free public ferries, Fredrikstad’s modern development is defined by connecting the public to its waterways. This objective has connected the Gressvik district to the city and allowed for a transformation from industrial site to attractive residential district where the riverfront is central.
 

Bruket Brygge is a transformation og the historic industrial area “Bruket”, a newly established river promenade and a central axis which connects the two. Along this axis is a central common space for social meetings, play and incorporating the river’s lush and soft landscape as a part of the identity. Bruket Brygge carries an important role as the first housing project along the riverfront at Gressvik and starting point for the district’s renewal.  

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Fredrikstad, Østfold

Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 13 870 m2

Kostnad inkl. MVA: 300 mill. kr, 10 mill. kr utomhus

Prosjektansvarlig: Studio Oslo landskapsarkitekter

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Max Gitenstein MNLA, Mari Rotvold, Alida Hansen

Entreprenør: Asker Entreprenør AS

Arkitekt: Meinich Arkitekter

Annet: Fotograf er Finn Ståle Felberg

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Bruket Brygge 2
  • Bruket Brygge 4
  • Bruket Brygge 5

Liknende prosjekter