Torg sentralt i Porsgrunn som danner forbindelser til bylivet rundt – til butikker, kaféer, boligene, kollektiv, parken, elva, brua og gatene.

Bypakke Grenland er et samarbeid mellom Porsgrunn, Skien og Siljan, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Ett av prosjektene i bypakka er «Grønn lenke», et prosjekt der kollektiv, gående og syklende skal prioriteres foran biltrafikk. Feste har vært del av et større team som har fulgt prosjektet fra skisse- til byggefase. Skisse og forprosjekt ble utarbeidet sammen med Lala Tøyen og AF-gruppen for Porsgrunn kommune. Via rammeavtale med Via Nova Kristiansand, ble Feste tildelt oppdraget med byggeprosjektet i regi av Statens Vegvesen (senere Vestfold og Telemark fylkeskommune) i 2018. 

Selve torget ligger midt i byrommet og danner forbindelser til bylivet rundt – til butikker, kaféer, boligene, kollektiv, parken, elva, brua og gatene. Torget har et dekke av stein med ulik størrelse, struktur og valør. Sammen med grusen er det med på å gi variasjon og spill til plassgulvet. Porsgrunnsmarmor er en glemt skatt fra det lokale bruddet, og blir i dag stort sett brukt i betongproduksjon. På Franklintorget har vi «reddet» noe av denne steinen og brukt den som store heller i plassgulvet. Rundt vannarrangementet er en større flate, som er tenkt brukt til foodtrucks og ulike arrangementer. 

Kjørearealene rundt torget er innsnevret til et minimum. Slik har fortauene langs fasadene fått gode bredder – med et universelt tilpasset hellebelegg, som ligger som gjennomgående løpere i ytterkantene av byrommet. Det er lagt til rette for varierte oppholdssoner med ulik møblering. Trerekkene med kirsebær danner et eget løvtak ved siden av det bygde byromstaket. Sammen med trerekkene på fortauene, staudefeltene og det sentralt plasserte eiketreet som skal bli stort, kobler torget seg på det grønne i den tilgrensende Neptunparken, og danner et helhetlig byrom ned mot elva. 

---
BypakkeGrenland is a collaboration project with the municipalities in Grenland, Vestfold and Telemark County, The Norwegian Road Administration and The Norwegian Railway. A major part of this is the “Green Link” where public transport, pedestrians and cyclists are given priority over car traffic. Feste has followed the project from the initial design phase all the way through to completion. The transformation from a car-based area to a public urban space has been achieved by dividing the floor area into zones and working with spatial elements. The square is located at the heart of the public space and creates connections to the surrounding urban functions. The pavements are made with generous space and Universal Design. The new rows of trees along the pavements and the perennial plantings, link the square to the green qualities of the connecting park, creating a continuous public space down towards the river.
  

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Skisse- og forprosjekt: Porsgrunn kommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2017–2018 Skisse- og forprosjekt. 2018–2022 Detalj- og byggeprosjekt

Areal/størrelse: Ca. 25 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 75 mill. kr

Prosjektansvarlig: Skisse- og forprosjekt: Lars Martin Sørli (Porsgrunn kommune)

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn,Lala Tøyen AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Skisse- og forprosjekt: Aslaug Norendal MNLA i samarbeid med Lala Tøyen v/Iwan Thomson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tone Telnes, Stina Lindland og Pål Mæhlum, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Via Nova Kristiansand (Veg og RIVA). Electronova (RIE)

Entreprenør: Tveter & Lund AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Nordengen

Arkitekt: David Fjågesund

Samarbeidspartnere: Lala Tøyen, AF-gruppen, Geoparken

Finansieringskilde/sponsor: Bypakke Grenland

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • Franklintorget_Foto 1
  • Franklintorget_Foto 3
  • Franklintorget_Foto 4
  • Franklintorget_Foto 6
  • Franklintorget_Foto 5

Liknende prosjekter