Bybanens byggetrinn to åpnet 22. juli 2013 og strekker seg mellom Nesttun og Rådal. Anlegget omfatter 3,6 km dobbeltspor med bybane, to tunneler, tre bruer og tilhørende holdeplasser. I tilknytning til banen er det bygd bussterminal, gang- og sykkelveg og to kollektivfelt.

Oppgavene har spent fra tilpasning av banen i terrenget, krysspunkter, møteplasser, materialvalg og formgivning av visuelle elementer. Omfattende infrastruktur over og under bakken, er koordinert. Anlegget er universelt utformet. Det har vært tett dialog med designer og landskapsarkitekter hos utbygger og med Arkitektgruppen Cubus. Bybanen byggetrinn to har et gjennomgående grønt uttrykk.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Nesttun-Lagunen, Bergen sentrum

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2009-2013

Areal/størrelse: 3.6 km Nesttun- Lagunen/Rådalen

Kostnad inkl. MVA: 1,25 milliard kr.

Prosjektansvarlig: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS v/Anne Siri Lingaas MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS v/Anne Siri Lingaas, Hanne Tangen, Nina Fredriksen, Svanur Larusson og Inger Hageberg, alle MNLA

Entreprenør: Mesta AS, NCC, Svein Boasson AS

Anleggsgartner: Svein Boasson AS, Wikholm og Løvaas anleggsgartnere

Underleverandører: Arkitektkontoret CUBUS, Asplan Viak, Atkins og Smidt & Ingebrigtsen

Multiconsult, Region Vest

  • Fanavegentunellen_Foto Multiconsult
  • Skjold liggende
  • Skjold_Foto Multiconsult
  • Trapp og kunst
  • Ved skjold skole og stasjon

Liknende prosjekter