Parkdraget i Paradis er første etappe i opparbeidelsen av strandlinjen langs den sørlige delen av Paradisbukten i Stavanger. Fortsettelse av området mot sør, er under prosjektering. Den offentlig parken langs sjøen har en gjennomgående gangvei med flere oppholdsmuligheter og brygger.

Formspråket i parkdraget er preget av sirkler og halvsirkler. Dette går igjen i alt fra bord til innramming av oppholdsplasser og bryggeform. De avrundede formene, kombinert med sittekanter i flammet granitt og tremøblement, myker opp et ellers skarpt og hardt landskap. Området er utfylt i forbindelse med bygging av boligblokkene og fyllingen har en fin plastring av større steiner som fungerer som sittesteiner. I tillegg finner man en betongsti gjennom fyllingen som leder deg ned til noen av bryggene og gir en direkte adkomst til sjøen. Nærheten til vannet spiller stor rolle for utformingen. Det er lagt opp til vannaktiviteter og opphold på utkragede betongbrygger i sjøen. Området har en egen flytebrygge som kan brukes til sjøsetting av kajakk. I beplantningen er det brukt ulike prydgressarter, som i tillegg til å være salttolerante, gir assosiasjoner til strandliv. Ellers består beplantningen av grønne busker og blomstrende stauder nærmere boligene.

---
The linear park at Paradis is the first stage of improvements to the coastline along the southerly part av Paradis Bay in Stavanger. This public park along the bay has a continuous walking path with many seating places and docks. Proximity to the water is an important factor in the design. Cantilevered concrete docks facilitate contact with the bay and water-oriented activities. The area also has a floating dock which can be used for launching kayaks. The design language of the linear park is characterized by circles and half circles. Vegetation in the park emphasizes ornamental grasses, which are both salt tolerant and give associations to beach life.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: ROM Eiendom v/ Ingvald Berntsen

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 7 daa

Kostnad inkl. MVA: 11 mill. kr

Prosjektansvarlig: Margrét Backman

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Margrét Backman

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Margrét Backman, Ida B. Ellertsen MNLA, Ingunn Landsnes

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (RIB, VA), Lyse Energi (belysning)

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Underleverandører: SR Entreprenør AS

Annet: Foto Norconsult AS

Norconsult Norge AS, Stavanger

  • Parkdrag,-Paradis-5
  • Parkdrag,-Paradis-6
  • Parkdrag,-Paradis-1
  • Parkdrag,-Paradis-2

Liknende prosjekter