Den smale Borggata er Leirviks gamle hovedgate fra nord. Gaten er viktig adkomst for fotgjengere og syklister. Næring, bolig og samfunnshus ligger langs gaten. Gaten er utformet som gatetun; «shared space» med «sikker sone».

Fortauene er brede, og har universell utforming. Granittbelegget har overflate som sandstrand, hvor bølgene trekker seg inn og ut. Røde kontrastfliser er lagt inn i belegget. Gatelysene i aluminium, som benyttes i oppdrettsanlegg og offshore, er laget på lokalt verksted. Dette binder gaten til det moderne Stord. Lysene forlenges av metallbånd i bakken, som fungerer som renner. Stedsnavn fra tidligere tider er utskåret i båndene. Smau krysser gaten og binder den til sjøen. Sonen på innsiden av gaten har et oppbrutt mønster.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Leirvik, Stord kommune

Oppdragsgiver: Stord kommune

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2005-10

Areal/størrelse: 3500 m2

Kostnad inkl. MVA: 9 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Arkitektgruppen Cubus

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Pollen, Katrine Lone Bjørnstad, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: NODE (statikk), Akvator (VA og Byggeledelse)

Anleggsgartner: Myge AS

Underleverandører: Rimsvarde AS granitt

Kunstner: Kari Aasen og Eli Veim, Rød keramikk

Annet: Innstilt som kandidat til Vakre Veiers Pris

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • IMG_0502
  • IMG_0336
  • DSC_5482
  • DSC_5448

Liknende prosjekter