Rauma kommune ligger i et av Norges mest naturskjønne områder. Sentrumskjernen i Åndalsnes består av Rådhusplassen, som tidligere var en asfaltert parkeringsplass og de to tilsluttende gatene Strandgata og Vollan.

Målet har vært å definere Rådhusplassen som den samlende plassen i sentrum, som en forlengelse av Gågata ned mot sjøen med utsyn mot vakker natur og fjelltopper. Det har også vært ønskelig å lede trafikken forbi selve plassen, og flytte parkeringen vekk.

Hovedgrepet på Rådhusplassen var å bygge opp et granittamfi som avgrenser plassen mot gata, og definerer oppholdssonen på Rådhusplassen. Plassen er opparbeidet med granittdekke, sitteamfi, miljøskapende trær, blomsterurner, benker og bord. En sentral vannfontene fungerer som midtpunkt og lekeelement på plassen. Det er lagt vekt på bruk av naturlige og robuste materialer som gjenspeiler den røffe og steile omkringliggende naturen. Stemningsskapende lyssetting av plassen gjør den anvendelig også på kvelds- og vinterstid.

Strandgata og Vollan er opparbeidet med høy standard. Det er benyttet bred granittkantstein og smågatestein i utførelsen. Fortau er belagt med betongheller og har ledelinjer i vedlikeholdsfri støpejern.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Rauma, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Rauma kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: 6,2 da

Kostnad inkl. MVA: 13 mill. kr

Prosjektansvarlig: Rauma kommune v/Tom Erik Rødven

Landskapsarkitekt: Selberg Arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Neil van Est MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Berit Dybvad MNLA og Mari Hagen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (VEG, VA, RIE)

Entreprenør: BL Utomhus AS

Anleggsgartner: BL Utomhus AS

Samarbeidspartnere: Hagen Landskap AS

Selberg Arkitekter AS

  • Åndalsnes_Rådhusplassen2_Rauma kommune
  • Åndalsnes_Rådhusplassen3_Rauma_Kommune
  • Åndalsnes_Rådhusplassen4_Plan

Liknende prosjekter