Utvidelsen består av to kistegravfelt, samt en mer hensiktsmessig løsning av driftsgården og adkomst for drift. Den eksisterende kirkegården består i sin helhet av skogstrær spredt på store flater.

I utvidelsen var det viktig å holde fast på dette enkle prinsippet, og samtidig sørge for at det åpne åkerlandskapet rundt kunne oppleves fra kirkegården. Det ble derfor tynnet i buskkratt, samtidig som det ble plantet lerk, bjørk og eik. Solide steingjerder er satt opp som avgrensing av kirkegården og inngangene har fått nye porter. I tillegg nye vannpostplasser med enkle, støpte murer som står i stil med kirkens funksjonalistiske arkitektur.?

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Tønsberg

Oppdragsgiver: Tønsberg kirkelige fellesråd

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2008-2011

Areal/størrelse: 7500 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 9 mill. kr., inkludert sanering av spillvannsledning til kirken.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker as

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker as

Rådgivere/konsulenter: AS Civitas, VA Consult AS, Hjellnes consult AS

Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS

Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke landskapsentreprenør AS

Samarbeidspartnere: AS Civitas

Grindaker AS

  • Søndre Slagen 2
  • Søndre Slagen 3

Liknende prosjekter