Etter at Hydro og Statoil slo seg sammen, ble det besluttet å utvikle tidligere Hydro sitt kontoranlegg i Bergen til et nytt samlet kontorkompleks. Bygningene ligger i et skogsområde med furutrær og lyngmark. Slik vil det bli også etter utvidelsen.

Adkomsten anlegges med en markant lindeallé. Alleen markerer en sentral akse, som fortsetter gjennom bygningen og føres videre langs en gangbro i vestre del av anlegget. Alle ytre områder er tilgjengelige for folk flest, m.a. via en gjennomgående offentlig gangveg. I tillegg skal det etableres en indre hage med frodig vegetasjon, vannarrangement og oppholdsareal for de ansatte. BIM (Building Information Modelling) er brukt av alle bygningsfag i prosjektet.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Sandsli, Bergen

Oppdragsgiver: Statoil

Byggeår: 2011 - 2013

Prosjektperiode: 2009 - 2013

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS, Divisjon Vest

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS, Divisjon Vest

Arkitekt: Niels Torp AS

Sweco Norge AS, Bergen

  • VISA_02 hage mot byggQ
  • VISA_03 hage fra oven
  • VISA_04 adkomst

Liknende prosjekter