Prosjektet vant 1. premie i konkurransen om nye Gulating lagmannsrett i 2003. Oppdraget har bestått i utforming av torget foran lagmannsretten, forplassen til rådhusets hovedinngang og opparbeidelse av smug mot den tidligere brannstasjonen.

Nye Gulating åpner seg mot syd og det store landskapsrommet rundt Lille Lungegårdsvann.
Sammen med Rådhuset er nybygget en del av den romavgrensende bebyggelsen langs Kaigaten.

Bygget er tilbaketrukket for å åpne diagonalen mot Rådhusgaten videre vestover. Dette åpnet for etablering av en felles forplass for Nye Gulating og Rådhuset. Anlegget er universelt utformet.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2003-2012

Areal/størrelse: 2500 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK arkitektur AS Landskap

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Kunstner: Marte Johnslien

Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. pris i konkurranse i samarbeid med Terje Grønmo Arkitekter AS

LINK arkitektur AS Landskap

  • Gulating 1
  • Gulating 2

Liknende prosjekter