Prosjektet ligger i Herdalen landskapsvernområde i Geirangerdalen. Det omfatter utkikkspunkt, stier, trapper og parkeringsplasser.

I prosjektet er det lagt stor vekt på å finne balansen mellom landskapets eksisterende kvaliteter og spor etter tidligere strukturer, for slik å ta hensyn til områdets vernekrav. Dalsnibba har lenge vært et yndet turistmål og i takt med økningen av besøkende, har det oppstått behov for utvidet parkeringstilbud og et opprustet utkikkspunkt som spiller sammen med landskapet.

Glassrekkverket og metallristen på plattformen gir en spektakulær utsikt til både landskapet rundt og fjellsiden under. Terrengformasjoner, som en markant fjellrygg på øvre parkeringsplass, er bevart og integrert i det nye anlegget. Stien fra Felles­platået tar utgangspunkt i en gammel stitrasé og innordner seg i terrenget opp til Nibba. Stien slynger seg skulpturelt oppover og rekkverket er utformet slik at stien kommer tydelig fram og vekker interesse.

Stien og trappene er opparbeidet av sherpaer fra Nepal.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Stranda, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Geiranger Skysslag

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: 7,82 daa

Kostnad inkl. MVA: 13 mill. kr

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Johan Østengen MNLA, Kjersti Bjerke Hagen MNLA, Ingrid Roaldsø

Rådgivere/konsulenter: ART arkitekter og ingeniører (konstruksjonsteknisk prosjektering og byggeleder)

Entreprenør: Eide og Frilund AS, Christie & Opsahl AS

Anleggsgartner: Eide og Frilund AS

Underleverandører: Sherpaer fra Nepal

Annet: Flyfoto: Arild Solberg

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • dalsnibba 005
  • L1040270
  • L1040445

Liknende prosjekter