Kværner Brug ble startet opp i Lodalen i Oslo i 1853 med produksjon av støpegods, ovner og komfyrer, senere også maskiner og bygnings­konstruksjoner. Industrivirksomheten holdt stand ut over 1900-tallet, fram til Kværner Brug ble lagt ned i 1999. Fabrikkområdet ble da solgt og omregulert til boligformål.

Gårdsrommet i Dreieskivakvartalet ligger som et atrium mellom bygningene, og fungerer som et utvidet oppholdsrom for beboere i de 264 leilighetene i kvartalet. I gårdsrommet bidrar trær og portaler til økt intimitet, og reduserer oppfattelsen av bygningenes høyde. Stramme bøkehekker deler gårdsrommet inn i private soner ved bygningene og inn i fellesrom for lek og rekreasjon. Trær og staudefelt er satt sammen slik at frodighet og årstidsvariasjon kommer til uttrykk. Blomstrende kirsebærtrær, tulipaner og liljer starter sommeren før staudenes varierte blomsterflor skaper kontrast til de stramme bøkehekkene. Beplantningen av bøkehekker og pil er formet slik at disse supplerer de tradisjonelle lekeapparatene. Dette gir mulighet for alternative lekemuligheter, hvor barn kan bevege seg mellom grønne rom eller gjemme seg i pilelabyrinten.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Kværnerbyen, Oslo

Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 4 daa

Kostnad inkl. MVA: 7,5 mill. eks. mva

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mette Lenvik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aase Skaug og Gry Ellen Ringstad, begge MNLA

Entreprenør: AF Bygg

Anleggsgartner: Lindhaugen AS

Arkitekt: 4B Arkitekter

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Dreieskiva2
  • Dreieskiva3
  • Dreieskiva4
  • Dreieskiva5

Liknende prosjekter