I mulighetsstudien ses det på hvordan Drammen Park kan utvikles for å spille en vital rolle i byens nye grønnstruktur og byliv.

Med utgangspunkt i innspill fra en medvirkningsprosess er det utarbeidet to konsepter for utvikling av parken. Det er lagt vekt på at eksisterende kvaliteter skal videreutvikles, at parken skal være attraktiv og tilrettelagt for ulik type bruk, tilgjengelig for alle, samt en identitetsbærer for Drammen. Konseptene «vev» og «steder» gir nye muligheter for bevegelse gjennom, og opphold i parken. Konseptene er behandlet politisk, og i 2010 arbeides det videre med et forprosjekt for Drammen Park.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bragernes, Drammen

Oppdragsgiver: Drammen kommune, Byplan

Byggeår: Ikke bygget (2010)

Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS v/Mette Eng Pedersen og Oddrun Helen Hagen

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Kristin Aarskog MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Line Merete Valle MNLA

Kunstner: Helena Kive, lysdesigner og billedkunstner

Prosjektgruppe: Drammen kommune med representanter fra Byplan, Byprosjekter, Vei, Natur og Idrett og Kulturtjenesten

Finansieringskilde/sponsor: Drammen kommune

Sweco Norge AS, Oslo

  • mulighetsstudiefordrammenpark-2

Liknende prosjekter