Smedasundet med Indre kai er det mest attraktive rekreasjonsområdet i byen sommerstid, og representerer selve sjelen til Haugesund. Gjennom 3 år har kaien hatt gjennomgripende fornying av møblering, skilting og gatedekker.

Gjestehavna utgjør 3. etappe og i år fortsetter byggingen av 4. etappe, aksen fra kaia og opp til Haraldsgaten. Indre kai benyttes av både nyttefartøy og lystbåter, og gjennom den nye gjestehavna signaliserer Haugesund at de tar båtturismen på alvor. Kaien er bygget i norsk, oljet eik. Tredekket er senket ned i forhold til steinkaia for å lette ombordstigningen, og det er lagt frem vann og strøm til spesialdesignede uttak. I overgangen mellom tredekket og steinkaia finnes store sitteelementer som inviterer til opphold. Hele kaiområdet er rustet opp med et sammenhengende brosteindekke fra kaifront til husliv, kun avbrutt med gangstriper av større granittheller ute ved kaikanten. Disse vil fungere som gangbaner fri for alle hindre, og vil lette ferdselen for bevegelseshemmede.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Haugesund sentrum

Oppdragsgiver: Haugesund kommune, Teknisk etat v/ Odd Engen

Byggeår: 2006-2007

Prosjektperiode: 2500 m²

Kostnad inkl. MVA: Kr 7 mill

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: Prosjektkonsult AS, COWI AS

Anleggsgartner: Jostein Myge AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • 02 gjestehavn4
  • 03 gjestehavn3
  • 04 gjestehavn2

Liknende prosjekter