Bjørgedalen barnehage er en kommunal barnehage som ligger idyllisk til ved fjorden i Bergen vest. Grunnet asbestfunn måtte 240 kubikkmeter med forurensete masser kjøres ut av barnehagen. Som en del av dette arbeidet ble utearealet i barnehagen rustet opp.

Det eksisterende utearealet var foreldet. Overvannshåndteringen var ikke tilfredsstillende og den universelle utformingen fulgte ikke dagens krav.

Utearealet er totalt fornyet mot sør og vest. Utformingen er universell, uten kanter rundt leke- og sandareal, og med slak tilkomst til fellesarealer og naturlige ledelinjer.  Det er lagt gummidekker, satt opp nytt lekeutstyr og en grillhytte, kjøkkenhage i pallekarmer, trappeamfi og dekker i tre.

Lekeutstyr er utført i malt robiniatre. Det er bygd akebakke og ball-løkke med ferdiggress. Det har vært viktig å bevare naturområder og knytte dem til det nye lekearealet. Naturområdene er viktige for barnas lek. Eksisterende trær er beholdt og har fått ny innramming. Overvann fra terreng og taknedløp ledes gjennom åpne renner av storgatestein, under tredekket og ut i en støpt bekk med rullestein. Bekken leder ned til en liten, grunn plaskedam.

English summary
The kindergarten is situated in western part of Bergen by the fjord. The design is universal with rubber coverings and wooden decks. It has been important to conserve natural areas and link them to the new play area. Water follows water drains under the wooden deck and into a stream and pond with pebbles.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2017–2018

Areal/størrelse: 2 daa

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Katrine Myklestad MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA

Entreprenør: Tertnes Entreprenør AS

Anleggsgartner: Tertnes Entreprenør AS/ Svein Boasson Anleggsgartnermester

Underleverandører: Sandvik Play AS

Annet: Foto: Pål Hoff. Bilde 4 alternativ er tatt av Sandvik

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Bjørgedalen_2
  • Bjørgedalen_3
  • Bjørgedalen_4 alternativ. FotoSandvik
  • Bjørgedalen_5
  • Bjørgedalen_6-kopi
  • Bjørgedalen_7-kopi 2
  • Bjørgedalen_8-kopi
  • Bjørgedalen_9-kopi
  • Bjørgedalen plantegning-kopi

Liknende prosjekter