Sørlandet Kunnskapshavn har beliggenhet mot Arendals havnebasseng. Prosjektet er en revitalisering av gammel industrikai, med en kombinasjon av nærings- og boligformål.

Uteanlegget omfatter promenade, lekeområder, plassdannelser, kaifront, vei- og snuplass. Utearealene i sin helhet har fått en tidstypisk og urban utforming, i samsvar med utviklingen av prosjektområdet. Konseptet for uteanlegget er knyttet til det maritime miljøet, med en forankring til stedets tidligere virksomhet.

Promenaden består av et dekke av børstet, plasstøpt betong. De gamle jernbaneskinnene er benyttet videre langs promenaden og utgjør en naturlig ledelinje. Videre har inspirasjon fra havnevirksomhet med lossing og lagring gitt utslag i alternative sittemuligheter formgitt som plankestabler. Pergolaelementet er inspirert av lossekraner og er et repeterende element som gir området vertikalitet og forsterket romfølelse, på et ellers åpent areal.

Store deler av kaifronten er skipsanløp for større båter. Dette har krevd tekniske løsninger som er integrert i utformingen av uteanlegget. Området er gitt en stemningsfull lyssetting.

Prosjektet stod ferdig høsten 2014. Det var da etablert en promenade med tilhørende møteplasser som knytter bydelen Barbu mot byens sentrum.

 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Arendal, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Arendal kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 7500 m²

Kostnad inkl. MVA: 33 mill. kr

Prosjektansvarlig: Hans Otte

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tine Eilen Gunnes, MNLA og Per Olav R. Ramstad

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS

Finansieringskilde/sponsor: Infrastrukturbidrag fra utbyggere og innskudd fra kommunen

Asplan Viak AS, Arendal

  • Kunskapshavna_0009bw-Jan-Petter-Lehne
  • Kunskapshavna_0031bw-Jan-Petter-Lehne
  • Kunskapshavna_0087bw-Jan-Petter-Lehne

Liknende prosjekter