Skoletomta ligger i et svakt hellende terreng mot sydvest. Syd for tomta ligger ravinelandskap med åser i horisontene. Spor av det tidligere ravinelandskapet preger også skoletomta, med svakt bølgende terreng.

Hovedkonseptet består i å skape en sentral vrimlesone i syd, med naturlige og oversiktlige adkomstsoner, og stiliserte raviner i blomstereng. Bygget ligger med ryggen mot nord og åpner seg mot idrettsanlegg og utsynet i syd. Ravinelandskapet stiliseres, forsterkes og trekkes inn i bygget via «trebryggene». Ravinene danner nedsenkede landskapsrom med ulike aktivitetstilbud.?

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Gjerdrum

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2007-2009

Areal/størrelse: 34 daa

Kostnad inkl. MVA: 26 mill (totalt utomhusanlegg)

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/ Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/ Ann Kristin Almås og Johan Østengen MNLA

Entreprenør: Agathon Borgen AS

Anleggsgartner: Nordby maskin AS

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. Premie prosjektkonkurranse 2007, Statens byggeskikkspris 2010

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Gjerdrum2
  • Gjerdrum3
  • Gjerdrum4
  • Gjerdrum_Landskapsplan

Liknende prosjekter