Turveien ved Leirskallen går langs Ljanselva og er en del av et sammenhengende turveinett som strekker seg fra Østmarka til Oslofjorden.

Hele turveien er ca. 8 km. Strekningen som omfattes av dette prosjektet er ca. 600 m og ligger i Ljanselva miljøpark. Området er svært populært både for hverdagsrekreasjon, som snarvei, tur- og sykkel-rute og ridesti. Det har tidligere gått en smal sti langs elva, men stien og brua ved Leirskallen har til alle tider vært svært flomutsatt. I de verste periodene har vannet stått flere meter over ordinær vannstand. De lavereliggende delene av stien, som ligger nærmest elva, har vært konstant fuktige. Hensikten med prosjektet har vært å innpasse en ny og mindre flomutsatt trase, samtidig som naturopplevelsen opprettholdes og framheves. I den søndre delen lot det seg gjøre å innpasse en turvei for helårsbruk. I den nordre delen er traseen skalert ned for å unngå terrenginngrep. På stien som var særlig flomutsatt er det etablert bordgang, som slynger seg tett inntil elvelandskapet. 

The Leirskallen hiking trail runs along the Ljanselva river that extends from Østmarka to the Oslo Fjord. The trail and bridge on this route have been prone to seasonal flooding. A new pathway has been created to adapt to the rising water levels while enhancing and supporting the natural experience. Alongside a portion of the path that is particularly flood exposed a boardwalk has been established that follows the river terrain. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo, Nordstrand

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten v/Magnus Braate

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 600 meter

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: WSP Norge og DMR Miljø og Geoteknikk AS

Entreprenør: Steen og Lund AS

Annet: Fotograf: LANDSKAPERIET AS

LANDSKAPERIET AS

  • Bilde 2
  • Bilde 3

Liknende prosjekter