Planprosjektet viser hvordan Grønlands hovedstad Nuuk kan gis nye utviklingsmuligheter, og bli et bedre sted å bo, jobbe og være. Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbeid med Grønlands Selvstyre utarbeidet en samlet helhetsplan for sentrum av Nuuk.

Planen omfatter et område på 52 da, med plass til nye grøntarealer, 300 byboliger, tre institusjoner, aktivitetssenter, kafé, læringsmiljøer, verksteder, museum, mediatek, butikker og kontorer, samt offentlige og internasjonale funksjoner.
Planen viser landskapsstrategier for sikring av grønne arealer, revegetering og opparbeidelse av offentlige rom. Sentrale områder skal frigjøres i sentrum av Nuuk, og gir unike muligheter for å tilføre byen vegetasjon. Den lokale floraen skal være en viktig del av den nye byen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Nuuk, Grønland

Oppdragsgiver: Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre

Prosjektperiode: 2010-2011

Areal/størrelse: 52 da

Prosjektansvarlig: Dahl og Uhre Arkitekter v/Knut Eirik Dahl

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika,Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Alf Haukeland landskapsarkitekt MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thea Kvamme Hartmann, Anders Hus Folkedal, begge MNLA

Arkitekt: Dahl & Uhre arkitekter og TNTnuuk A/S

Samarbeidspartnere: MDH Arkitekter, Fantastic Norway, 42 architects, Regionalassociates, M ·ARC + Arkitekti

Priser i konkurranser: Vinner av «Best urban plan» ved ARKITEKTURMÄSSAN AWARDS 2011

Asplan Viak AS, Sandvika

  • PRI_02_PLAN
  • PRI_03_LANDSKAP
  • 4_en plan er ikke_GL_DK_HI-1

Liknende prosjekter