Den helhetlige planen samler to av Bodøs sentrale, offentlige møteplasser med forskjellig bruk og integrerer samtidig området rundt, med Nordlandsmuseet, Domkirken, Rådhuset og postkontoret.

Prosjektet er en oppgradering av park- og torganlegget med nye trafikkløsninger for gatetun, gang- og sykkelforbindelser og bygate.

To arkitektoniske elementer binder de to plassene sammen, samtidig som de inviterer til å bli tatt i bruk av forbipasserende. Tidevannsfontenen med hvalross-skulpturen danner utgangspunktet. Skulpturen og vannarrangement ble tatt videre med fra den opprinnelige parken, mens den nye tidevannsfontenen gjenspeiler det omkringliggende fjell- og havlandskapet i miniatyr. 

Det er lagt til rette for fleksibel bruk, fra store arrangementer til små grupper og enkeltindivider. Målet er å skape en folkepark for alle. I utformingsprosessen inngikk en omfattende brukermedvirkning der folk hadde direkte dialog med de prosjekterende og kommunen. Deltakelse fra barn og ungdom har blitt spesielt vektlagt, i tillegg til universell tilrettelegging med tanke på alder og sårbare grupper. Andre viktige elementer har vært belysning, robust materialbruk, årstidsvariasjon, åpen vannhåndtering, frodighet, helårsbruk og romlig variasjon. Parken er et viktig historisk byrom med både grønne og sosiale verdier. Utfordringer har vært grunnforholdene, og håndtering av forurensede masser.
 

The comprehensive plan brings together two central public meeting places with different uses and integrates the surrounding area with the Nordlands Museum, the cathedral, the town hall, and the post office. The tidal fountain with the walrus sculpture work as architectural elements to bind these spaces together and invite engagement of by passers-by. Universal design principles inform the plan to create a people’s park, facilitating flexible use from large events to small groups and individuals regardless of age, ability, or background. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bodø, Nordland

Oppdragsgiver: Bodø kommune

Byggeår: Juni 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 17,7 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 27 mill. kr

Prosjektansvarlig: Hanne Johnsrud MNLA, Tørres Rasmussen, grøntanleggsforvalter (detaljprosjektfasen)

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Claudia Schwarzburg, Anne Pia Møllenhus, begge MNLA, Sofie Persvik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johann Sverrisson, landskapsarkitekt/siv.ark. SAR/MS, Anette Wisth MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (trafikk, vei, RiB, lysdesign, RiE, RiVA)

Entreprenør: Hovedentreprenør: Moldjord Bygg og anlegg AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Svein Erik Johansen AS

Underleverandører: Fontene-teknikk AS, Tommy Holt

Annet: Landskapsingeniør: Christopher Diaz Linnerud, Ivar F. Nielsen og Kristine Haugereid

LINK arkitektur AS Landskap

  • Bilde 2_IMG_8166_Tidevannsfontenen med regulering lav_ høyvann med hvalross skulpturen
  • Bilde 2b_Tidevannsfontenen
  • Bilde 3_IMG_8195_Aktivitetsareal med lekeapparat i Solparken

Liknende prosjekter