Hersleb videregående skole ligger sentralt i Oslo sentrum med Botanisk hage som nærmeste nabo. Skoleanlegget, som på folkemunne ble kalt «skoleslottet», er totalrehabilitert både inne og ute.

Bygningskroppen, med hovedbygning, arkade og vaktmesterbolig, skjermer en sørvendt og rektangulær tidstypisk skolegård fra 1920 som avgrenses av en hage i sør. Skoletomta rammes inn av et nyrestaurert gjerde av smijern med stolper i granitt. De gamle fasadene i kombinasjon med ærverdige trær og hage gjør skolegården til et godt sted for læring og pauser. Uteanlegget er utformet med kombinasjon av nytt og gammelt, der nye elementer har et nytt og moderne formspråk i kontrast til det gamle. Den avlange skolegården er inndelt i tre soner, et nedsenket inngangsparti med patio som inneholder adkomst- og vrimlesone, en aktivitetssone med blant annet ballspill/ bordtennis og en hagesone med restaurerte grusganger og staudebed. Det er lagt vekt på å utforme mange oppholdssteder i skolegården.

En hovedutfordring i prosjektet var å løse universell tilgjengelighet til bygget. Opprinnelig besto inngangene av utvendige trapper som ikke var akseptable i forhold til universell utforming. Løsningen ble å prosjektere et nedsenket amfi/patio med en integrert rampe ned til underetasjen, der ny hovedinngang er etablert. De eksisterende bevaringsverdige inngangene berøres ikke, noe som har vært en stor fordel i forhold til å bevare karakteren til de historiske fasadene. Det nye inngangspartiet har snøsmelteanlegg, og fungerer godt som møtested og samlingspunkt. Det er også bygget en lysgård ut mot Lakkegata med direkte utgang fra kantine i underetasjen. Lysgården er opparbeidet med stauder, trær og lave murer. Den gamle arkaden langs Jens Bjelkes gate er pusset opp med nymalt tak, vegger og gulv. Den gamle porten, som i flere tiår har vært murt igjen, er reetablert som en smijernsport som slipper inn verdifullt lys, og som gir muligheter for direkte forbindelse fra skolegården opp mot Botanisk hage, en viktig samarbeidspart for skolen.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF v/Per Morten Kals

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2011-2014

Areal/størrelse: 1000 m2

Kostnad inkl. MVA: 4,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Undervisningsbygg Oslo KF/HENT AS

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hilda Øfsthus MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjetil Espedal MNLA, Anette M. Londalen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult v/Anders Hartmann, Union Consult AS , Bjørnstad prosjektering AS, Sivilingenør Sv Bolkesjo ANS

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: Uteanlegg AS

Arkitekt: Arch Uno AS

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • HerslebVGS_2
  • HerslebVGS_1
  • HerslebVGS_4
  • HerslebVGS_5
  • Plan-Hersleb_vgs_6

Liknende prosjekter