Grenlandsområdet er i sterk utvikling, og store transformasjoner skjer både i nærings- og bosettingsmønster. Det gjør at både landskap, industri og kultur også er i forandring. Blandingen av den gamle arbeiderogindustrikulturen, Telemarkskanalen, nye teknologibedrifter, skipsfart og kulturbedrifter skaper et stort spenn.

Bratsberg brygge
Ny bydel sentralt i Porsgrunn. Forretnings-, kontor og boligprosjekt med gater, veier, plasser, torg, kafé og restauranter, lek og oppholdsarealer, brygger og elvepromenade. Bydelen er viktig for å knytte byen til elva. Samarbeid med arkitektkontoret Børve og Borchsenius as.

Stedsans
Stedsans er et tverrkunstnerisk «stunt» for feiring av byjubileet til Porsgrunn. Stedsans skal fortelle historiene om byen og menneskene i Porsgrunn i nåtid, framtid og fortid og iscenesette byens rom. Samarbeid med Grenland Friteater og Porsgrunn kommune.

Water City International
Konkurranse som tok for seg utviklingen av områdene langs elva fra Porsgrunn til Skien. Landskapsarkitekten la vekt på stor variasjon i uttrykk og løsninger i sitt vinnerutkast, dette skal gjenspeile variasjonen i områdene langs elva. Det har også vært viktig å åpne og knytte byene ytterligere mot elva, og sikre offentlige og inkluderende arealer. Samarbeid med arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Grenland Friteater, Jeppe Aagaard Andersen m.fl. Oppdragsgiver: Porsgrunn- og Skien kommune.

Telemarkskanalen
Arbeidet med bevaring, opprusting og utvikling av Telemarkskanalen har pågått over flere år. Kanalen knytter fylket sammen fra hav til fjell, og er unik som ferdselsåre. Det har vært viktig å ta vare på det særegne miljøet i landskap, materialer og atmosfære. Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune, Telemarkskanalen


</!--wysiwyg-->

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • vannveigrenland02
  • vannveigrenland03
  • vannveigrenland04
  • vannveigrenland05

Liknende prosjekter