Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet. Planen er resultatet av en tett samarbeidsprosess mellom prosjekteringsteam, oppdragsgiver og offentlige etater. Det er blitt en visjonær plan, som skal ligge til grunn for den videre utviklingen av området, også det som ikke berøres direkte av jernbaneutbyggingen.

Rambøll AS, Oslo og Landskapsfabrikken

Parkens hovedformål er å være formidlingssted for Oslos tidligste historie, og nærpark for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika. Aktivitet tilknyttet parkens historiske dimensjon har hatt høyeste prioritet ved valg av løsninger og funksjoner som skal ha plass i parken. Parkens hovedgrep er gjenskapingen av det historiske terrenget som en stor, åpen gresskledt flate, som markerer anderledeshet og kontrast til den omkringliggende tette byen. Parken er enkelt utformet, med få installasjoner og nennsomt utvalgte materialer, for å skape rolige rammer omkring de historiske elementene. Det er lagt opp til en diskret, men tydelig synliggjøring av historiske veifar, ruiner og konstruksjoner i parken. Parken skal være en bydelspark, men inneholder ikke tradisjonelle tilrettelagte arealer for idrett og lek. Lokmotivhallen blir parkens hjerte, med kulturaktiviteter, arrangementer, utstillinger og servering. Parken er utformet med tanke på disse funksjonene, og er tilrettelagt for tilknyttede arrangementer utendørs.

En viktig del av landskapsplanen er materialplanen som forklarer hvordan materialer benyttes som virkemiddel for å tydeliggjøre historien, både de synlige kulturminnene og de ikke synlige.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo (Gamlebyen)

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: Ca. 152 000 m2

Prosjektansvarlig: Svein Sørheim

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS,Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen, Konstantin Valev (Rambøll), Inge Dahlman og Andreas Nypan (Landskapsfabrikken), alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS og Landskapsfabrikken AS

Kunstner: Knut Wold

Arkitekt: Carl Wiggo Hølmebakk AS Arkitektkontor

Samarbeidspartnere: NIKU, Halvor Næss belysningsdesign, Conventor AS

Landskapsfabrikken AS

  • Middelalderparken2
  • Middelalderparken_Plan
  • DR-Eufemia

Liknende prosjekter