Utkastet "Folkeparken" vant 1. premie i konkurransen Aktivt møtested i Bergen, arrangert av Kulturdepartementet i 2002-03.

Folkeparken har lange tradisjoner i Norden, spesielt i Sverige var denne byparktypen høyt utviklet. I Norge var Byparken gjerne betegnelsen de fleste byer gav sin sentrale hovedpark.

Innholdet i den typiske norske byparken var gjerne mer ensidig rettet mot de grønne verdiene som blomsterprakt, årstids-variasjon m.m. i forhold til de svenske folkeparkene med sine dansearenaer og ulike aktivitetstilbud som vi i dag forbinder mer med tivoli.

Vi tror at parkvisjonen for "Aktivt møtested" bør være folkeparken, og ikke en park ensidig tilrettelagt for ungdom, selv om hovedvekt skal være på dette. Det gode ungdomsmiljø oppstår i samspill med andre aldersgruppers bruk av et tilbud, der en gjensidig sosial kontroll styrker alle brukeres trygghet. Gjennom andre barn og voksnes bruk av parken vil en positiv form for sosial kontroll oppstå.

Vi ønsker å skape Kjelvene og Johannesparken om til en folkepark der barn, ungdom og voksne alle finner seg vel til rette og finner ulike aktiviteter i veksling med rolige soner for opphold og hvile. Tilrettelegging må altså spenne fra aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, til tilbud for de som ønsker å være passive tilskuere til arenaen.

Kjelvene foreslåes som hovedarena i folkeparken. Her bygges opp en sentral arena omkranset av presise terrengformer i form av gressvoller som amfi, og betongformer for skating. Arenaen skal funger både som ballbane, skøytebane og rullebrett-arena. Øvre del av området, Johannesparken, beholder sin form og sitt innhold, men rustes opp og foredles!

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: 6. kl. ved Christi Krybbe skole ved Erika Barstad, Erlend Gram Gjesdal og Lasse Carlsen Smedsvig

Priser i konkurranser: 1. premie i konkurranse 2003

Annet: Forfattere: Arne Smedsvig MNLA, Julie Daling MNLA, Ådne Svalastog MNLA og Linda Sandin. Teknisk tegner: May Britt Danielsen. Pedagog: Lærer Kjersti Carlsen

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • aktivfolkepark2

Liknende prosjekter