I Ålesund var det stort behov for flere gravplasser øst for sentrum. Et areal på ni mål i tilknytning til Spjelkavik kirke var avsatt til ny urnelund i kommuneplanen.

Moa-området hadde rukket å bli et travelt handelssted, dominert av idrettsanlegg, kjøpesenter og veier, samt boligblokker som rager høyere enn kirken. Kommunen ønsket å etablere en urnelund til forskjønnelse av området. Etter ett års drift var kremasjonsprosenten økt med vel 40 % i indre bydel, noe som var et av kommunens mål.

For å skape et skjermet og harmonisk sted, ble terrenget løftet i de ytre sonene. Urnelunden oppleves nedsunket i forhold til området rundt. På den ene siden er det en ensidig mur, og på den andre siden skråning med plantefelt. Mot sør og vest er skråningen på utsiden av muren beplantet tett med bøketrær. I nord og øst er skråningen beplantet på innsiden av muren, med stauder og busker. Forbindelsen mellom kirken og urnelunden er forsterket av en opplyst gangvei i aksen fra inngangen til kirken. Det er lagt en sentral plass langs gangveien gjennom urnelunden og et vannspeil med vannliljer.

Urnelunden har ca. 500 graver totalt. Urnefeltene avgrenses av høye, stramme bøkehekker. Urnelundens søndre del benyttes til en felles, navnet minnelund, med plass til totalt 400 urnegraver. Navneplater monteres på tre seksjoner av den buede muren, og urnene settes ned i plenen foran. Pårørende kan sette ned blomster og lys foran muren – på spesiallagede plater.

Materialbruk er gjennomgående i gylne, varme fargetoner og inspirert av kirkens materialitet. I muren og hovedaksen er det brukt tegl og i porten er det en utsmykning i kobber. I tillegg til hekker, buskfelt og staudefelt er det plantet kobberlønn, rødlønn, hjertetrær, bøk og magnolia. Urnelunden vil med tiden framstå som en frodig park med variert vegetasjon i alle sjikt.

English summary
Moa urn cemetery is built near Spjelkavik Church, located in an industrial area of Ålesund. The cemetery consists of 500 urn graves and a memorial. The outer area is raised, vegetated, and walled to buffer the cemetery from the city. The inner area is sunken, giving visitors a more private and peaceful experience. A curved path through the graveyard leads directly to the church entrance, emphasizing the connection between the two.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Spjelkavik, Ålesund

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2010–2017

Areal/størrelse: 6000 m2

Prosjektansvarlig: Grindaker AS

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Norconsult avd. Ålesund (RIE, RIV og RIB)

Entreprenør: Møre Maskin AS

Anleggsgartner: Møre Hageservice AS

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Moa002-kopi
  • Moa003-kopi
  • Moa004-kopi
  • Moa005-kopi
  • Moa006-kopi

Liknende prosjekter