Oppdraget omfatter rehabilitering av gågatedelen av St. Marie gate i Sarpsborg, med utstrekning fra Torget til Sverres gate.

Gaten er en av landets eldste, og prosjektet ble utført i anledning byens 1000-års jubileum i 2016. Gågaten ble bygd i 1974, og hadde et stort behov for oppgradering. Gode trafikale løsninger, helhetlig design, riktig materialbruk, vann, beplantning, belysning og kunst var alle viktige elementer i opprustingen. Gaten er fornyet med et helhetlig gulv fra fasade til fasade i hele gatens utstrekning. Ny profil med gangsoner i midten og langs fasader, integrerte beplantnings- og møblerings­soner, samt to mindre plasser/aktivitetspunkter som er møblert med sceneareal, skulpturer, vannelement, plantefelt og sittesteiner. Prosjektet omfatter også nye høyder for gategulvet, hvor overvannshåndtering og tilgjengelighet for alle er ivaretatt. 

Ferdsel er på fotgjengernes premisser, men trafikken krysser gaten på to punkter. Skillet er utformet som flytende overganger mot den øvrige gateutformingen. Det er prosjektert anlegg for oppvarming av gategulvet, prinsipper for avvanning, samt komplette belysningsløsninger.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Sarpsborg, Østfold

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune, Enhet for plan og samfunnsutvikling

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2015

Areal/størrelse: 400 m lang og 12 m bred gågate, 4800 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 27 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sarpsborg kommune v/Einar Olavesen og Karoline Bergdal

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Stokke Hestvedt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Franziska Schoder og Hanne Tangen

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA (RIE/lysdesign, VVS, RIVA og RIVEG)

Entreprenør: Sarpsborg Park & Anlegg AS

Anleggsgartner: Sarpsborg Park & Anlegg AS

Underleverandører: Stolper AS

Kunstner: Fredrik Raddum og Petter Hepsø

Idé/initiativtaker: Kommunen, i anl. byens 1000-års jubileum

Priser i konkurranser: Nominert til Østfold Arkitektforenings «Arnstein Arneberg-pris» i 2016

Multiconsult, Oslo

  • St Marie gate 2
  • St Marie gate 6
  • St Marie gate 7

Liknende prosjekter