Portalen ligger rett sør for Lillestrøm jernbanestasjon. Den 10 mål store tomten var tidligere parkeringsplass. Portalen sto ferdig i 2018 og består av 200 boliger, kontorlokaler med 900 arbeidsplasser, butikker, hotell og restauranter, samt Lillestrøms perle Rosenberg Spiseforretning.

Ny bydel i Lillestrøm
Utviklingen av denne delen av sentrum har gitt Lillestrøm et nytt tyngdepunkt mellom jernbanen og elva. Prosjektet definerer inngangsportalen til den framvoksende bydelen rundt Norges Varemesse. Torget har en intim skala, noe som fungerer svært godt på hverdager, samtidig som det er plass til store arrangementer. Dekker, kanter og trapper er av høy materialkvalitet og det er etablert mange hyggelige sitteplasser på terrasser ved kafeene og på plassene.

Offentlig torg og gågate
Gjennom kvartalet er det bygd en gågate, hvor det i tillegg til byens befolkning vil ferdes tusenvis av besøkende til Norges Varemesse årlig. Målet har vært at torg og gater skal ha et grønt og frodig preg – med høy kvalitet på materialer. Det er jobbet mye med detaljer for rotvennlig forsterkningslag, høyder og overganger – for å få plass til nødvendig vekstjord i det urbane miljøet med mange underliggende konstruksjoner. Materialer er valgt ut fra ønsket om at anlegget skal tåle stor belastning og slitasje og «eldes med verdighet».

Blomstereng og vegetasjonspalett
Etablering av biologisk mangfold har vært viktig i prosjektet. Dette ga mulighet til å lage en artsrik blomstereng på en av takhagene. Økologer har vært fagrådgivere og det er samlet inn frø fra aktuelle planter i nærmiljøet. Godt hjulpet av en tørr og solrik sommer står blomsterengen i full blomsterprakt allerede første år etter såing.

Breeam-sertifisering
Blomsterengen har fått en tydelig kantavgrensing. For å beholde strukturen gjennom året er det supplert med treplantinger og plantekasser av Cortenstål med høye stauder. Blomsterengen har blitt et fantastisk artsrikt tilskudd til takhagen. For torg og gater er det brukt trær av furu, prydeple, lind og ulike sorter av rogn og lønn. Kontorbygget er sertifisert til Breeam Very Good. Dette medførte at alle uteområdene er dokumentert som en del av Breeam-sertifiseringen.

English summary
Portalen defines a gate to a new part of the city growing around Norways largest trade fair. Intimate scales and green structures creates pleasant outdoor spaces. High-end furniture and a mix of granite stones and concrete gives the outdoor areas a sophisticated expression. The usage of flower meadows and pine trees reflects that biodiversity has been an important part of the landscaping.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Lillestrøm, Akershus

Oppdragsgiver: Obos Forretningsbygg AS og Obos Nye Hjem AS

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 7500 m2

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr (inkl. VA og vei)

Prosjektansvarlig: Landskaperiet AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kamil Adrian Jerzyk, Marianne Thomassen, Mona Kittelsen Røberg, alle MNLA (Bjørbekk og Lindheim fram til forprosjekt)

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (RIVA og RIVEI), ÅF Engineering (RIB)

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Veflen Entreprenør AS

Anleggsgartner: Spydeberg Utemiljø AS (torg og arealer på bakkeplan), Braathen Landskapsentreprenør (takhager)

Underleverandører: Naturrestaurering AS, Beer Steen AS

Arkitekt: LPO Arkitekter

Annet: Foto: Nadia Fransen/ Landskaperiet AS. Miljøsertifisering: Breeam Very Good

LANDSKAPERIET AS

 • Alle sittekantene er utført som spesialelementer med skrå kantavslutning
 • Artsrik blomstereng
 • Oppholdsplasser i tre dimensjoner, med uteservering, behagelige benker og uformelle sittekanter
 • Grønne lommer og høye lystmaster gjennom Diagonalen. Alle trærne i de smale plantefeltene har fått rotvennlig forsterkningslag
 • Torget har fått en åpen, men intim utforming med kvalitetsmaterialer
 • Detalj ved inngangsparti til næringlokalene, med plasstøpte murer
 • Torget har trær av lønn, furu, rogn og blomstrende prydeple
 • Utsikt over torget mot hotellets uteservering
 • Prakten inviterer til blomsterplukking
 • PORTALEN Planutsnitt torg og gater-kopi
 • PORTALEN Flytdiagram alle utearealer-kopi

Liknende prosjekter