Cold Climate and Territory er et forsknings- og utviklingsprosjekt mellom Hammerfest kommune, studenter og forskere fra internasjonale utdanningsinstitusjoner, arkitekter og landskapsarkitekter.

Samarbeidet er utviklet gjennom symposier, dialogmøter, verksteder, utstillinger og studentutveksling. I 2013 har studenter fra Sverige, Finland og Frankrike deltatt. Hovedfokus er klima- og energieffektive løsninger, samt mulighetsstudier for områder med uforløst potensial. I 2013 har vi arbeidet med Fuglenes i Hammerfest; et industripreget miljø hvor fiskerihavn og småindustri skal kunne utvikle seg parallelt med skoleutbygging, tilrettelegging av verdifulle kulturmiljø og boligutvikling.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Hammerfest

Oppdragsgiver: VERTE landskap - arkitektur AS

Prosjektperiode: 2012-2013

Areal/størrelse: 240 da

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ark Marianne Dalbøl Pedersen, Lark Robert Paal, Andrew Budd MNLA, Ark Franziska Heinrich, Stud.lark Arnaud Fache, Stud.lark Allyson Kuodijs, Stud.ark Davor Robitscho, Stud.ark Thao Pham Xuan

Samarbeidspartnere: Hammerfest kommune, ENSNP - Blois, Universitetet i Oulu - Arkitektavdelingen, Galleri VERK

Idé/initiativtaker: VERTE landskap - arkitektur AS

Finansieringskilde/sponsor: Hammerfest kommune, Kompetansetilskudd Husbanken, Nord-Norges Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening og Nordic Business Link.

VERTE landskap–arkitektur AS

  • ColdclimateFuglenes_2jpg
  • ColdclimateFuglenes_3jpg
  • ColdclimateFuglenes_4jpg

Liknende prosjekter