Hovden torg ligger ved Hovdentun senter i naturskjønne omgivelser, midt i det som regnes som sentrum av Hovden.

Torget består i dag hovedsakelig av parkering, og har et utflytende preg som ikke innbyr til opphold. Deler av området består av et grøntareal uten en definert funksjon. Bykle kommune ønsket et torg som kan være et samlingssted for hele bygda og fungere like bra til hverdags som til fest, sommer som vinter. 

Hovedidéen i forprosjektet var å skape et tun som virker samlende for sentrum, og som bygningene rundt henvender seg mot. Veiene langs torget strammes opp ved hjelp av trerekker, og de får samme type dekke inn mot torget. Sirkelen er hjertet av torget, her er det rom for ulike arrange-menter. Torget er omkranset av et skulpturelt gresslandskap som gjenspeiler omgivelsene, samtidig som det skaper lune oppholdssteder og områder for lek. I gressdynene er det et lekelandskap med igloer, hoppesteiner og stokkelandskap. I sentrum av sirkelen legges et vannspeil med fontene, som justeres etter årstidene. Sirkelen blir til skøytebane om vinteren.  

Hovden Square is in scenic surroundings in the heart of the village. The main idea is to create a gathering place for the whole village, which works well in summer, as in winter. The circle is the heart of the square; here there is room for various activities and events. The undulating grass hills reflects the surroundings, simultaneously making room for a playful landscape of igloos, steppingstones and a waterfall. The circular part of the square turns into a skating rink in wintertime. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bykle, Agder

Oppdragsgiver: Bykle kommune v/Svein Hjort-Olsen

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2019

Areal/størrelse: Ca 4 daa

Kostnad inkl. MVA: 115 000 kr.

Prosjektansvarlig: Karen Hatleskog Zeiner

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karen Hatleskog Zeiner og Tone Dybing Gravdal MNLA

Prosjekttype: Forprosjekt

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • Hovden_torg_4
  • Snitt_02_vinter_NLA_årbok
  • Snitt_sommer_til_NLA_årbok

Liknende prosjekter