Hensikten med utredningen har vært å vurdere mulige alternativer til arealer avsatt i kommuneplanens arealdel, til etablering av ny gravplass i Gulset bydel i Skien.

I dag gravlegges befolkningen på Gulset delvis på Nordre gravlund og delvis på Gjerpen kirkegård. På disse kirkegårdene finnes det utvidelsesarealer som er store nok til å betjene befolkningen på Gulset i lang tid framover. Utredningen ble derfor begrenset til å omfatte disse to alternativene. Skisser illustrerer hvordan de to eksisterende kirkegårdene og en eventuell ny kirkegård på Gulset kan utformes. Rapporten inneholder en sammenstilling av de ulike alternativene, og positive og negative aspekter er belyst. Konklusjonen er at alle de tre arealene kan gi funksjonelle og gode kirkegårder.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Oppdragsgiver: Skien kommune

Byggeår: 2005

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien

Planstadium/type: Utredning

Asplan Viak AS, Skien

  • gravplassutredningskien-2
  • gravplassutredningskien-3

Liknende prosjekter