Dalen park er en aktivitetspark i bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim. Parken skal bidra til inkludering og å skape stolthet over egen bydel.

Parken tilrettelegger for kreative aktiviteter for barn og unge, og fungerer samtidig som et godt byrom for alle aldersgrupper gjennom variantene av rom og møteplasser. Utformingen er et resultat av at bydelen har vært involvert i planleggingen av parken, gjennom medvirkning fra barn, ungdom og beboere.

Målsettingen har vært å skape en attraksjon i bydelen. Aktivitetsparken bidrar til et levende lokalmiljø, der mangfold, likeverd, stedegne kvaliteter, sammenhengende aktivitet og variert bruk står i fokus. Parken vil fungere som en grønn og sentral møteplass, på tvers av generasjonene. Gjennom å knytte eksisterende aktiviteter og funksjoner sammen med nyetablerte områder for opphold, aktivitet og lek, er intensjonen å bidra til merbruk av aktivitetsområdene. Tydelige koblinger av eksisterende og nytt forsterker sammenhengene og bidrar til økt bruk, også av tilgrensende naturområder og skråninger, gjennom hele året. Aktivitetsparken er opparbeidet med fokus på trygghet og tilgjengelighet for alle. Belysningen er et viktig trygghetsskapende element og bidrar til å tilrettelegge for bruk gjennom døgnet og året. 

Prosjektet omfatter også et eget kunstprosjekt, som er en integrert del av utformingen og bidrar til å forsterke parkens identitet. Skulpturene er gjenkjennelige, naturalistiske figurer satt inn i en fabulerende kontekst. Landskapsarkitekten har hatt 

 

Dalen Park is an activity park in the district Saupstad-Kolstad. By linking existing activities and functions with newly established areas, the project seeks to promote greater use of the activity areas. Links between former and new elements strengthen the park's connection and contribute to increased use of the entire park throughout the year. The project has been developed with a focus on safety and accessibility for all, using lighting design to facilitate use throughout the day and year by creating a sense of security with a simultenously playful lighting concept. The project also includes a separate art project to strengthen the park's identity.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune v/ Borghild Hårstad

Byggeår: September 2020

Prosjektperiode: Skisse og forprosjekt 2017. Detaljprosjekt 2017–2018.

Areal/størrelse: 18 225 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 6,2 mill kr

Prosjektansvarlig: Sofie Persvik, skisse og forprosjektfase. Cecilia Eklund Thóren detaljprosjekt og byggeoppfølging

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Cecilia Eklund Thóren. Sofie Persvik: kunst og ansvarlig søker

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Regine Eikenæs, Paraskevi Ntini, Jonas Collett

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS, ÅF Lighting AS, WSP Norge AS (prosjektering fundament for kunst)

Entreprenør: Hageanlegg AS

Anleggsgartner: Hageanlegg AS

Underleverandører: Traftec: Tverås maskin og transport. Skate og Parcour: Betongpark AS

Kunstner: Erik Pirolt. Design mandala: Nergiz Tahtaci

Prosjektgruppe: Kunstutvalgt v/ Kjersti Berg, kunstfaglig prosjektleder Skulpturen Apeastronaut av Erik Pirolt ønsker deg velkommen inn i parken.

Annet: Landskapsingeniør: Christopher Diaz Linnerud, Kristine Haugereid

LINK arkitektur AS Landskap

  • Dalen_aktivitetspark_07
  • Dalen_aktivitetspark_08
  • Dalen_aktivitetspark_12
  • Dalen_aktivitetspark_17a
  • Dalen_aktivitetspark_35
  • 4. Apemannen, kunst av Erik Pirolt
  • 5. Bålplass, kunst av Erik Pirolt

Liknende prosjekter