Lyngen og Lyngseidet er den sentrale kommunen og tettstedet i Lyngsalpene, et landskapsvernområde som går over fire kommuner. I dag regnes det som et av verdens mest spennende toppturområder for bratt skikjøring. Å finne balanse i utviklingen - som base for ny turisme og tradisjonell næring og industri - er utgangspunkt for tettstedsutviklingen.

Utfordringen ligger i skjæringen mellom kommunens andre bygder og balansen mellom urørt natur og kommersialisering av turismen. Planarbeidet er basert på medvirkning både fra grunneiere, politikere og befolkning, samt styringsgruppen.

Ny bruk av byrom og bygg har vært viktig i arbeidet og tiltak har vært prøvd ut i full skala gjennom installasjoner til forskjellige arrangementer, som konserter, skifestival og sentrumsmarkering. En politisk konseptplan ble vedtatt i desember. Målsettingen er at planen skal utfordre til aktivt samarbeid, relasjonsbygging og næringsutvikling. Grunneierne har etterspurt enkle og tydelige felles spilleregler før de våger å starte bygging på eiendommen. Konklusjon er at det ønskes en tett bygd i liten skala som vender seg mot fjorden. Tydelige offentlige områder, halvprivate områder, og rollen som vertsbygd for landskapsvernområdet skal tre tydelig fram.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Lyngen, Troms

Oppdragsgiver: Lyngen kommune

Prosjektperiode: 2014-15

Prosjektansvarlig: Axel Nitter Sømme MNLA

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel Nitter Sømme MNLA og Liz Eva Tøllefsen, arkitekt

Rådgivere/konsulenter: Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger, Arkitektgruppen Cubus

Samarbeidspartnere: Haltenbanken designbyrå v/ Truls Indrearne

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • 1_Lyngseidet_Cubus
  • 3_Lyngseidet_Cubus
  • 2_Lyngseidet_FabianGohde
  • 4_Lyngseidet_Axel-Sømme
  • 5_Lyngseidet_Axel-Sømme

Liknende prosjekter