Greverud stasjon var nedslitt, og hadde ikke et tilfredsstillende tilbud for reisende til og fra stasjonen. Det har vært et mål å gjøre stasjonen tydelig i nærmiljøet, ved å gi stasjonen en unik utforming.

Plattformene er blitt forlenget og har fått ny møblering. Frittstående sideplattform er forankret til fjell, og plattformområdet og atkomstveiene har fått universell utforming. Rekkverket langs rampen opp til plattformen, og langs selve plattformen, har spredte røde plater med utskåret mønster av abstrakte togskinner. Dette står i kontrast til det øvrige spilerekkverket, som er grått.

Langs rampene som leder opp til plattformene er det bygd støttemurer. Materialet er en kombinasjon av grå granitt fra Portugal, med spredte innslag av rødgrålig granitt fra Bohuslän i Sverige. Tverrsnittet på plattformen mot Oslo var for smalt til å sette opp leskur av den typen Jernbaneverket benytter som standard. Det er derfor tegnet egne leskur til Greverud stasjon. Nye levegger langs plattformen er bygd av Kebony furu. Leveggene markerer avgrensingen av stasjonsområdet, samt gir skjerming for naboene.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Oppegård, Akershus

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2010-2015

Kostnad inkl. MVA: Ca. 50 mill. kr (anleggkostnader)

Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt og Aaste Gulden Sakya, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jorun Espetvedt, Ida Solli Hansson, Aaste Gulden Sakya, alle MNLA og Lucia Pastor Roux

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Team Bane

Anleggsgartner: Team Bane

Underleverandører: Euroweld (rekkverk)

Kunstner: Rambøll Norge AS (rekkverk)

Arkitekt: Morfeus Arkitekter AS (leskur)

Henning Larsen, Oslo

  • Greverud-stasjon-2_Rambøll
  • Greverud-stasjon-3_Rambøll
  • Greverud-stasjon-4_Rambøll

Liknende prosjekter