Byggeplan for ny firefelts veg på strekningen mellom Sandeide og Dolvik (byggetrinn 1) og mellom Sandeide og Liavatnet (byggetrinn 2). I tillegg er Ytrebygdsvegen fra Dolvik til Flyplassvegen prosjektert.

Grøntanleggene består av store kryssområder, bussterminaler med granittbelegg av høy kvalitet og kunstnerisk utforming av rundkjøringene. Terrenget langs Liavatnet er omformet med turveger, busker, trær og strandplanter. Nye designelementer er støyskjermer, murer, kulverter og granittbenker. Byggetrinn 1 ferdigstilles sommeren 2010, byggetrinn 2 i 2014. Landskapsarkitekten har hatt oppfølgingen av prosjektet i byggeperioden.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bergen kommune

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Vest

Prosjektperiode: 2006-2014

Areal/størrelse: Ringveg Vest byggetrinn 1 og 2

Kostnad inkl. MVA: 1,2 milliarder (byggetrinn 1) + 1,5 milliarder (bygge-trinn 2)

Prosjektansvarlig: Kjell Erik Myre

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Katrine Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Myklestad, Svanur Larusson, Synne Friberg, Linn Marita Næss, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Mesta

Anleggsgartner: Mesta

Underleverandører: Smedsvig landskap (byggetrinn 1)

Norconsult AS, Bergen

  • ringvegvestbergen-2
  • ringvegvestbergen-3
  • ringvegvestbergen-4

Liknende prosjekter