Tettstedsutvikling har de siste årene blitt et viktigere arbeidsområde for oss som landskapsarkitekter. De viste prosjektene er premiert i idékonkurranser, og for flere er reguleringsplan utarbeidet. Som grunnlag for disse planene er det laget stedsanalyser. Videre gjennomfører kommunene idedugnader og folkemøter for å skape interesse. Slik utvikles innbyggernes eierskap og medvirking til planresultatet.

Strusshamn, Askøy – verftsområdet transformeres til boligbrygger. Bygdeveien og sjøkanten aktiviseres.
Måløy, Vågsøy – stedsanalyse viser muligheter for byutvikling langs sjøkanten. Nye allmenninger gir gangforbindelser til bebyggelsen i bakkant.

Bruhagen, Averøy – hovedveien blir transformert til gate. Byplanen organiseres ved åpning av vannvei, og etablering av ny tverrakse.

Skei, Surnadal – ny hovedgate og torgakse vitaliserer tettstedet. Nytt grøntdrag kobler sentrum til elva. Landsbymiljø på bygda!

Falkhytten, Aukra – ideutvikling for organisering og utvikling av kommunesenteret. Plassering av nytt bad m/svømmehall, kulturhus og hotell.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Strusshmn (Askøy), Måløy (Vågsøy), Bruhagem (Averøy), Skei (Surnadal), Falkhytten (Aukra)

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS v/Jostein Bjørbekk MNLA, Rune Vik MNLA, Stine B. Askje, Ingvild Nesse MNLA, Jan Bernigeroth MNLA, Bjørn Amund Enebo MNLA, Nora J. Mellemstrand MNLA

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Skjermbilde 2012-10-15 kl. 22.27.49
  • plan med flyfoto
  • 1-2000_mini
  • perspektiv

Liknende prosjekter