Det nye byrommet skal være et fleksibelt område for store utendørs konserter, og en attraktiv bydelspark for beboerne i området. Prosjektert uteareal er på cirka 10.000 m2 bearbeidede flater, og er delt inn i områder av ulik karakter: infrastruktur med promenade, festplass/adkomst og amfi med tilhørende park.

Som et stilisert skålformet landskap ligger betongamfiet ned fra omkringliggende veier mot fest-plassen av granitt. Amfiet er formet med treavdekkede sittetrinn, trapper og ramper for opphold, aktivitet og bevegelse. Amfiets øvre deler er grønt og frodig, med store vegetasjonsfelt avgrenset av kanter og flater i betong og granitt. Mot fjorden går uteområdet direkte over i havnefronten, med et treamfi som gir nærhet til vannet i en ny vik. Blå promenade sikrer gode gangforbindelser. Store deler av anlegget ligger over komplekse underliggende konstruksjoner.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Stavanger sentrum

Oppdragsgiver: Nytt Konserthus Stavanger IKS

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2007-2012

Areal/størrelse: 10 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 90 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Ratio arkitekter AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS v/Willy Thomassen MNLA og Marianne Thomassen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marianne Thomassen MNLA (LANDSKAPERIET AS), Helene Mykleby og Knut Andreas Øyvang MNLA (Sundt & Thomassen AS)

Entreprenør: TS Maskin AS

Kunstner: Åsa Marie Bengtsson

Arkitekt: Ratio arkitekter AS

Annet: Lysdesigner: Zenisk

LANDSKAPERIET AS

  • stavanger  bilde 1
  • stavanger bilde 3
  • stavanger bilde 4
  • stavanger bilde 5
  • stavanger bilde 6
  • stavanger bilde 7 belegg nytt

Liknende prosjekter