Sykehusparken er St. Olavs Hospitals grønne, offentlig tilgjengelige park. Parken er en del av det sentrale parkdraget som går gjennom sykehusområdet fra nord til sør.

De opprinnelige elementene fra den romantiske landskapsparken med slyngende stier, gressflater og store gamle trær er videreført i den nye parken. Skjermede rom med sittegrupper, staudehage med gammeldagse stauder, fargesterke former av vårblomstrende løk og festplass/kulturscene er noe av parkens innhold. De kunstneriske utsmykningene med dammen og dens omgivelser, bronsestolene og pilelabyrintene er viktige attraksjoner i anlegget. Sykehusparken er blitt et frodig sted for opphold og rekreasjon gjennom hele året både for pasienter, pårørende og nabolag.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Trondheim

Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge

Byggeår: 2007

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Trond Heggem MNLA

Kunstner: Solrunn Rones, Mari Røysamb, Inge van der Drift, Viel Bjerkeset Andersen

Asplan Viak AS, Trondheim

  • sykehusparkenstolavshospital-1
  • sykehusparkenstolavshospital-3
  • sykehusparkenstolavshospital-4

Liknende prosjekter