Østre Nesttunveg er gjort om fra høytrafikkert riksvei til gågate. Designen skal gi Nesttun identitet og utradisjonelle, moderne materialer som plasstøpt betongdekke, stål og akryl understreker at Nesttun er i utvikling. Norsk granitt fra Evjen understreker samtidig «det solide» og trygge.

Gågata er stengt for vanlig trafikk og bybanen er sikret trase. Østre sone i gata får en gjennomgående «løper» i norsk granitt. Sammen med trerekker av søyleeik tydeliggjøres den buede fasadelinja, selve kjennetegnet for Nesttun. Gata har dekke av lys, slipt betong. Brede, svarte, usymmetriske fuger gir et moderne tilsnitt til gata. Prosjektet har ledelinjer/dreieskiver og trappefrie adkomster. Prosjektet er et pilotprosjekt med hensyn til universell utforming.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Nesttun sentrum

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest / Bergen kommune

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 7000 m²

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • opprustningnesttun-2
  • opprustningnesttun-3

Liknende prosjekter