Sætreparken i Ytre Arna ble etablert på 1930-tallet av Arne Fabrikker AS. Tekstilprodusenten startet opp i 1846 og la grunnlaget for det første store industristedet på Vestlandet. Fabrikken var en organisator for industrisamfunnet og sterkt delaktig i byggingen av kirke, kulturhus og skole. Sætreparken ble etablert som et tiltak for å gi beboerne i Ytre Arna et offentlig grøntområde, og var under fabrikkens storhetstid et populært møtested.

Parken ble utformet som en praktpark med klassisistiske stilideal, og beliggenheten på en haug i fjellskråningen langs fjorden innebar gode sol- og utsiktsforhold. Da Arne Fabrikker gikk konkurs på 70-tallet opphørte vedlikeholdet av parken, og gjengroingen tok til. I 2014 ervervet Bergen kommune parken og påbegynte – som del av den kommunale områdesatsningen i Ytre Arna, prosjektet med å reetablere plassen som et yndet møtested. Prosjektets målsetting har vært å gjenskape stedets opprinnelige atmosfære som en folkets praktpark, samtidig som en ønsket å tilføre nye funksjoner tilpasset dagens brukere. En brukermedvirkningsprosess med representanter fra beboere, foreninger, korps, skole og barnehage har dannet grunnlaget for innholdet i parken. 

Prosjektet omfatter en total rehabilitering av den opprinnelige parken, en ny lekeplass, samt nye gangforbindelser. Den eldre delen har fått et stramt, formelt formspråk, derivert fra den originale utformingen. En sentral gressplen omkranset av en spaservei utgjør hovedmotivet. Plenen avgrenses av et staudebed mot den ene siden og Barnas kunstpaviljong mot den andre. Barnas kunstpaviljong er utviklet i samarbeid med det kommunale prosjektet Barnas byrom og den lokale barnehagen. Paviljongen vil blant annet gi muligheter for utstillinger i regi av barnehagen, og vil i tillegg kunne brukes ved konserter og lokale arrangementer. Den tette vegetasjonen rundt parken er åpnet opp. I tilslutning til paviljongen er det bygget et amfi med utsikt ned mot sjøen og lokalsamfunnet. Entreen til parken markeres med en pergola, som med tiden vil dekkes med klatreplanter. På utsiden av den originale parken er det anlagt en lekeplass. Utformingen av plassen henter inspirasjon fra den lokale tekstilindustriens former og farger, og inneholder i tillegg en felles grillplass for nabolaget. Med et lekehus skapes en kobling til den eldre delen av parken, som ligger på et høyere nivå. Lekehuset er utformet slik at taket flukter med den øvre plassen. Via henholdsvis klatrevegg og sklie lages en forbindelse mellom den gamle og den nye delen av parken.

 

Sætreparken in Ytre Arna was originally established in the 1930’s as a recreational area for the local factory workers. The rehabilitation comprises a complete uphaul of the original park, a new playground and new pathways through the park. The local community has been involved in the design process.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/ Gunnar R. Rise og Elin Horntvedt Gullbrå

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 5 daa

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johan Alexander Abrahamsson MNLA

Rådgivere/konsulenter: Robert Lange, arkitekt; Roar Sande, lysdesigner

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Underleverandører: Byggmester Kjell Aarvik AS

Annet: Fotograf: Johan Alexander Abrahamsson

Norconsult Norge AS, Bergen

  • 1-Sætreparken
  • 2-sætreparken
  • 3-sætreparken
  • 7-sætreparken
  • 8-sætreparken

Liknende prosjekter