Målet var å skape dialog mellom planleggerne og brukerne, i dette tilfellet ungdom i Hokksund. Rammen var en kveld og en gymsal. Som landskapsarkitekter, og del av en større ressursgruppe, var vår oppgave å skape et godt rom for dialog om det å være ung i Hokksund.

Vårt svar på oppgaven var å flytte kontoret fra Tøyen til Hokksund med rot av kaffekopper, penner, bøker,
Jonny (kontorets printer), papp og Stanleykniv. Resultatet var en uformell situasjon, perfekt for diskusjon om framtiden, drømmer, gode steder, laksefiske og biler. Workshopen var en suksess! Det viktigste var kanskje ikke den informasjonen vi fikk, men at deltakerne fikk innsikt i hvordan de kan være viktige aktører i en fremtidig utvikling av Hokksund.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Hokksund, Øvre Eiker

Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune

Prosjektperiode: November 2010

Kostnad inkl. MVA: 115 000 kr.

Prosjektansvarlig: Stiv kuling as

Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Lalaland AS v/Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen MNLA

Idé/initiativtaker: Stiv kuling AS i samarbeid med Øvre Eiker kommune

Prosjektgruppe: Alf Waage (prosjektleder, Stiv kuling as), Anders Stenshorne, (arealplanlegger, Øvre Eiker kommune), Siv-Iren Hansen (ungdomskontakt, Øvre Eiker kommune), Jon Wold (utviklingsleder barn og unge, Øvre Eiker kommune)

Finansieringskilde/sponsor: Husbanken

Lala Tøyen AS

  • 110530 illu_2 lalaland 300

Liknende prosjekter